Zajęcia Lotnego Uniwersytetu Historycznego w szkołach Dzielnic I, III i VII Miasta Krakowa

Fot. Artur Jachna

Lotny Uniwersytet Historyczny jest jednym z projektów realizowanych przez Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filię Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Został on zapoczątkowany w 2014 r. we współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy I Stare Miasto.

Celem Lotnego Uniwersytetu Historycznego jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat wielkich postaci naszej historii ojczystej, rozumianych jako wzorce osobowe dla przyszłych pokoleń. Zadanie wspierają krakowskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN oraz Uniwersytet Jagielloński. Zajęcia prowadzą historycy młodego pokolenia, ich pracownicy lub doktoranci.

Wśród omawianych postaci historycznych znaleźli się m.in.: Bolesław Chrobry, Jan Długosz, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, Adam Asnyk, Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, Jacek Malczewski, Danuta Siedzikówna, Janina Lewandowska, Witold Pilecki czy też Stanisław Sosabowski. Zajęcia edukacyjne odbyły się w tym roku m.in. w następujących szkołach: I LO, II LO, Gimnazjum nr 1, SP nr 4 oraz Szkoła Muzyczna I stopnia (Dzielnica Stare Miasto) oraz SP 32 i SP 72 (Dzielnica Zwierzyniec).

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały również promocyjne zajęcia w dwóch szkołach Dzielnicy Prądnik Czerwony (SP 95 i SP 114). Jesienią b.r. Lotny Uniwersytet rozszerzy swój zasięg na szkoły znajdujące się w Dzielnicach Grzegórzki oraz Krowodrza.

Tekst i zdjęcia: Artur Jachna

Zobacz informację o zajęciach w 2016 r.”

Podziel się tą informacją: