Brązowe Medale „Cracoviae Merenti” przyznane

Fot. Wiesław Majka

Podczas środowej, 23 maja sesji radni zdecydowali o przyznaniu Brązowych Medali „Cracoviae Merenti” ruchowi Komitetów Obywatelskich w Krakowie, Wojciechowi Plewińskiemu, jednemu z najbardziej wszechstronnych fotografów polskich oraz Antoniemu Borgoszowi, wieloletniemu dyrektorowi krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. To najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. Projekty uchwał w tej sprawie przygotował prezydent Jacek Majchrowski.

Masowy ruch Komitetów Obywatelskich (KO) powstał jako spontaniczna inicjatywa społeczna, po powołaniu Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Powołany do życia w 1989 roku dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych stał się później podstawą dla odradzającego się samorządu i głównym źródłem kadr nowej administracji państwowej i samorządowej. Przyjmował rozmaite formy organizacyjne, od krajowego poprzez regionalny, miejski, gminny i osiedlowy.

W Krakowie, w pierwszej Radzie Miasta znalazło się 73 na 75 radnych wskazanych przez lokalne Komitety Obywatelskie. Najważniejsze decyzje dotyczące sposobów działania nowej administracji w mieście zostały przygotowane przez KO w trosce o dobro mieszkańców oraz z ich udziałem. Wypracowane w Krakowie sposoby działania stały się wzorem dla samorządów wielu polskich miast.

Wyróżnienie ruchu Komitetów Obywatelskich, który w naszym mieście przysłużył się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza do odrodzenia samorządu w historycznym czasie przełomu ustrojowego, jest symbolicznym wyrazem uznania dla zaangażowania, odwagi oraz wizjonerstwa jego członków.

Wojciech Plewiński jest jednym z najwybitniejszych powojennych fotografów. Urodzony w Warszawie, od 1948 roku nierozerwalnie związany z Krakowem. W 1957 roku związał się zawodowo z redakcją tygodnika kulturalnego „Przekrój”, gdzie pracował do 1996 roku. Jego nazwisko jest powszechnie kojarzone z publikowanymi na okładkach tego czasopisma portretami pięknych, młodych kobiet.

To jednak przede wszystkim jeden z najbardziej wszechstronnych fotografów polskich. Jest autorem zarówno zdjęć portretowych, reklamowych, jak i reportaży. Jest także niekwestionowanym mistrzem fotografii teatralnej, choć ta nie do końca jest znana szerokiej publiczności. „Przygodę z Melpomeną” rozpoczął w 1959 roku, fotografując spektakle prezentowane na scenach krakowskich teatrów: Rapsodycznego, Słowackiego i Starego. Od połowy ubiegłego wieku po początek XXI udokumentował ponad 820 spektakli w różnych ośrodkach w Polsce. Przez lata związany również z Piwnicą pod Baranami. Przez całe życie wykonywał portrety ludzi związanych z Krakowem.

Wojciech Plewiński to bez wątpienia przedstawiciel czołówki fotografów działających w drugiej połowie ubiegłego wieku, fotograf o wielkiej skali talentu i dokonań.

Antoni Borgosz 50 lat życia poświęcił krakowskiej edukacji jako znakomity, ceniony przez uczniów i nauczycieli matematyk. Przez ponad 25 lat był dyrektorem krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Swym sposobem zarządzania szkołą sprawił, że od lat zajmuje ona czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach pod względem ilości zdanych matur i egzaminów zawodowych, jako jedna z najlepszych szkół w Polsce. Uczniowie Zespołu Szkół Łączności systematycznie biorą udział w konkursach i olimpiadach, uzyskując tytuły laureatów lub finalistów olimpiad, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Za pionierskie można uznać jego starania, aby program szkół wchodzących w skład Zespołu dostosowany był do potrzeb rynku pracy, co obecnie staje się wymogiem obecnego systemu kształcenia zawodowego. Wykorzystując optymalnie możliwości absorpcji środków unijnych, sprawił, że uczniowie zarządzanej przez niego szkoły mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w oparciu o bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną przy ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach organizacji uczniowskich praktyk zawodowych szkoła współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej oraz instytucjami wykorzystującymi zaawansowane technologie informatyczne.

Dzięki jego staraniom od wielu lat Zespół Szkół Łączności współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym. Szkoła prowadzi także współpracę zagraniczną ze szkołami, które kształcą w zbliżonych profilach i zawodach.

Uhonorowanie Antoniego Borgosza jest godnym i zasłużonym zwieńczeniem jego kariery zawodowej, a także drogowskazem dla jego następców i uczniów.

Podziel się tą informacją: