Poznaj przyszłość Muzeum Ruchu Harcerskiego

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w czwartek, 24 maja, o godz. 10.00 do Celestatu ul. Lubicz 16 na konferencję „Geneza i nurty ideowe harcerstwa”. Podczas konferencji przedstawiony zostanie m.in. projekt Muzeum Ruchu Harcerskiego, które powstanie w Forcie “Łapianka” w Borku Fałęckim. Zaplanowane jest zwiedzanie wyremontowanego fortu.

Muzeum Ruchu Harcerskiego będzie pełnić funkcje wystawiennicze, badawczo-naukowe i edukacyjne oraz będzie tworzyć atrakcyjną dla dzieci i młodzieży przestrzeń spędzania czasu wolnego. Dodatkowo będzie łączyć funkcje typowe dla muzeum z centrum zajęć pozaszkolnych. Realizując funkcję wystawienniczą MRH będzie prezentować ekspozycje stałe i czasowe. Będzie także organizować projekty ekspozycyjne we współpracy m.in. z Muzeum Harcerstwa w Warszawie, z muzeami skautowymi w innych krajach.

W zakresie funkcji badawczo-naukowej przewidziane jest prowadzenie systematycznych prac nad dziejami harcerstwa, w szczególności w obszarze zaangażowania ruchu harcerskiego w walce o niepodległość i w tworzeniu zrębów nowoczesnej pedagogiki. W zakresie funkcji edukacyjnej MiCRH będzie organizowało przedsięwzięcia wykorzystujące kreatywność odwiedzających, lekcje muzealne, konkursy, warsztaty, spotkania z młodzieżą, projekcje filmowe, koncerty, konferencje. Muzeum stworzy również portal internetowy i gry edukacyjne.

Fot. materiały prasowe

Nowoczesne formy prezentacji, przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi, będą kierowane do różnych grup adresatów, przy uwzględnieniu jednej z istotnych cech wychowania harcerskiego jakim jest wielopokoleniowość. Muzeum będzie miejscem atrakcyjnym dla ludzi młodych, poprzez towarzyszące ekspozycji miejsca aktywności, doświadczeń, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Muzeum zaprezentuje harcerstwo, według dwóch narracji, jednej ideowo-problemowej prezentującej główne idee i metody wychowania ukazując je od kojarzonych z harcerstwem symboli jak Krzyż Harcerski, lilijka, mundur oraz zasad jak przyrzeczenie i prawo harcerskie aż do fundamentu, wymagającego wtajemniczenia i dojrzałości jakim są służba, braterstwo i samodoskonalenie.

Przypominamy, w Krakowie w roku 2008, w związku z przygotowaniami do 100 rocznicy powstania harcerstwa polskiego, narodziła się inicjatywa stworzenia nowoczesnego, interaktywnego, narracyjnego muzeum poświęconego idei i historii harcerstwa oraz związanego z nim ośrodka kultury i spotkań młodzieży, służącego współczesnym metodom i praktykom tej idei.

Podziel się tą informacją: