II Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich – Kraków, 10–13 maja 2018

W Krakowie rozpoczynają się II Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. Od czwartku do niedzieli ponad 250 studentów z całej Polski będzie toczyło zaciekłe dyskusje na tematy historyczne, społeczne i ekonomiczne. Wśród tez znajdą się m.in.: W „polskich miesiącach” bardziej chodziło o wolność, niż o chleb oraz Popularyzacja historii poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej objął wydarzenie patronatem, a sam IPN jest partnerem merytorycznym turnieju. Pracownicy IPN wejdą w skład zespołów oceniających debaty.

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to całoroczny, ogólnopolski i akademicki projekt naukowo-edukacyjny, który rozwija oraz upowszechnia dorobek naukowy polskich uczonych, uczelni wyższych i środowisk debatanckich w zakresie wystąpień publicznych, retoryki, komunikacji, erystyki, a także formatów debaty publicznej. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego. W jego ramach w całej Polsce odbyło się 6 turniejów eliminacyjnych oraz 80 warsztatów z zakresu retoryki i wystąpień publicznych.

Debata oksfordzka to ustrukturyzowana forma dyskusji, podczas której dwie drużyny prowadzą spór na temat prawdziwości wcześniej ustalonej tezy. Drużyna składa się z czterech mówców, z których każdy musi w ściśle określonym czasie wypełnić powierzoną mu rolę w zespole – przedstawić pole dyskusji, uargumentować, podważyć argumentację przeciwnika bądź podsumować spór. Nad przebiegiem debaty czuwa marszałek, a o wyniku orzeka zespół sędziowski.

Podziel się tą informacją: