Panel dyskusyjny „Jak pisać o trudnej historii? Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej” – Kraków, 11 maja

https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-147748.jpg

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego oraz Koło Naukowe „Phronesis” zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym „Jak pisać o trudnej historii? Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej”.

To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą poznać historię relacji polsko-żydowskich w czasie okupacji niemieckiej, dowiedzieć się, jak pisać o trudniej historii lub zamierzają poruszać ten temat w swoich badaniach naukowych.

W panelu wezmą udział dr Martyna Grądzka-Rejak (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i dr Maciej Korkuć (naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie).

Zapraszamy 11 maja 2018 r. do sali Lektorium Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Początek spotkania o godz. 13.

Podziel się tą informacją: