Masz cechy lidera? Spróbuj sił w konkursie samorządowym

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza młodzież w wieku 14–19 lat uczącą się w Krakowie do udziału w konkursie samorządowym „Młody Lider Krakowa”. Celem jest wyłonienie osoby, która działa aktywnie, pomaga i charakteryzuje się cechami przywódczymi, a szerzej – promowanie pozytywnych zachowań i działań oraz postaw obywatelskich, a także upowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży

Organizatorem konkursu jest Krakowska Rada Samorządów Uczniowskich, działająca przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. W tym roku zgłoszenia można przesyłać do 5 maja. O spełnieniu kryterium wieku decyduje rok urodzenia.

Jury wyłoni jedną osobę – Młodego Lidera Krakowa – w oparciu o kryteria aktywności (przynajmniej rok pracy w organizacji samorządowej, podejmowanie działań w roli wolontariusza, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, wysiłek, wytrwałość i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia celu, bycie wzorem dla innych, aktywny udział w projektach, akcjach itp.) oraz kryteria postawy (uczestnika powinny cechować: nienaganna postawa, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność za swoje czyny, umiejętność współpracy z innymi, empatia, skuteczność w działaniu, przeciwstawianie się agresji i przemocy w środowisku lokalnym).

Zgłoszenia mogą być dokonywane indywidualnie, jak i za pośrednictwem szkoły, fundacji, stowarzyszenia, uczelni, instytucji, organizacji. Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest przedstawienie dwóch rekomendacji. Może je wystawić organizacja lub osoba fizyczna.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy to pisemne zgłoszenie kandydata. Do drugiego etapu dopuszcza się kandydatów spełniających wymogi formalne. Komisja przeprowadza rozmowę z uczestnikami. Na rozmowę należy przynieść dokumentację, opinie, opis działalności.

Dodatkowe informacje:
Michał Szafraniec
E: miszafra@gmail.com
T: 503 409 879

Podziel się tą informacją: