Salon pod Faetonem: Wojna i medycyna. Organizacja opieki medycznej w Krakowie podczas I wojny światowej

Grupa pacjentów przed szpitalem Bonifratrów, fot. autor nieznany, rok 1914

22 kwietnia o godz. 16:00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhais, na wykład Wojna i medycyna. Organizacja opieki medycznej w Krakowie podczas I wojny światowej, który wygłosi dr hab. Ryszard Gryglewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład w ramach Muzeomanii z cyklu Salon pod Faetonem.

Kraków w planach wojennych Austrii miał odgrywać kluczową rolę. Rozbudowywany przez dziesięciolecia system umocnień uczynił miasto twierdzą z licznym garnizonem i magazynami. Ponadto jego położenie sprawiło, że był ważnym węzłem komunikacyjnym. Spodziewano się, że przypadku mobilizacji jednym z najważniejszych problemów stanie się zorganizowanie tu służb medycznych i sanitarnych zarówno dla wojska, jak i ludności cywilnej. Tym bardziej, że Kraków dysponował szeregiem szpitali i zespołem klinik uniwersyteckich, które stosunkowo niewielkim staraniem można było zmilitaryzować. Znakomicie zorganizowana była tzw. grupa chirurgiczna pod kierownictwem prof. Maksymiliana Rutkowskiego, prowadzone były tu przez prof. Jana Piltza i jego asystentów pionierskie na ziemiach polskich badania nad psychozami wojennymi. Postępowała także walka z chorobami zakaźnymi i produkcja opracowanych przez prof. Odo Bujwida skutecznych szczepionek. Powstawały ponadto służba sanitarna i pierwsze szpitale na potrzeby organizowanych Legionów Polskich. Organizacja opieki medycznej w Krakowie w latach 1914–1918 to fragment historii kształtowania się idei niepodległego państwa polskiego.

Salon pod Faetonem
Wykłady naukowe w oparciu o muzealne kolekcje
Odbywają się w niedziele o godzinie 16.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus)

Podziel się tą informacją: