Wystawa „Niepodległość sfotografowana”

Wystawa planszowo–plenerowa „Niepodległość sfotografowana” prezentuje kilkanaście fotografii ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie. Unikatowe zdjęcia różnych autorów pochodzą z lat 1914-1918, z czasu I wojny światowej i prezentują krakowskie wydarzenia na drodze do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Wystawa rozgrywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza – historyczna, podkreśla rolę fotografii dokumentalnej w wizualnym przekazie wydarzeń istotnych dla miasta i jego mieszkańców, a szerzej skali kraju. Pokazane zdjęcia mają kilka wspólnych punktów: historia, Kraków i codzienne życie miasta w przededniu odzyskania niepodległości. Każde zdjęcie opowiada o jednym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Krakowie w czasie, który stanowił preludium Niepodległej. Stąd uprawnione jest określenie ich, jako wizualne cytaty. Druga, to płaszczyzna samego obrazu. Fotografia dokumentalna nie jest jednorodna w obrazie, zdjęcia będą stanowić punkt wyjścia do jego obserwacji.

Wystawa „Niepodległość sfotografowana”, będąca w swojej głównej warstwie ekspozycją historyczną, jest zarazem nośnikiem ogólnych informacji o fotografii. Często autor, komponując kadr, świadomie lub przypadkowo składał obraz z kilku równorzędnie dziejących się scen. Na wystawie zostaną wydobyte, czasem ukryte, elementy składowe budujące kadr.

Kurator: Andrzej Rybicki
Koordynator wystawy: Eliza Kubiak
Aranżacja wystawy: Łukasz Sarnat
Termin: 27 kwietnia – 31 grudnia 2018 r.
Miejsce: Kraków, plac Marii Magdaleny
Organizator: Muzeum Fotografii w Krakowie
Wystawa realizowana jest w ramach kampanii „Wyzwolona_1918”.

Podziel się tą informacją: