Wykład dla krakowskiej młodzieży licealnej na temat Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

We wtorek 20 marca 2018 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbył się wykład p.t. „Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli… Unia tu już była”. Prelegentem był Pan Tomasz Kuba Kozłowski, który pracuje w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Jest on wybitnym popularyzatorem dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów Wschodnich I i II Rzeczpospolitej, autorem wystaw i wydawnictw. Jednym z poruszanych przez Pana Kozłowskiego wątków, były związki Krakowa z historyczną Litwą i Rusią. Wystąpienie miało znaczące walory edukacyjne, a wspomagane było wysokiej klasy multimediami.

Fot. Artur Jachna

Wydarzenie zostało zorganizowane przez krakowskie szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego oraz XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego. Słowo wstępne wygłosił Dyrektor ostatniego z wymienionych wyżej liceów, Pan Mariusz Graniczka.

Fot. Artur Jachna

Na sali, poza licznie zgromadzoną młodzieżą szkół średnich, znaleźli się Kresowianie a także m.in. przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, Pan dr Wojciech Frazik a także reprezentujący Stanicę Kresową, Pan Maciej Wojciechowski.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: