50. rocznica Marca 1968. Zapraszamy uczniów na spotkania edukacyjne i projekcje filmowe – Kraków, 12-14 marca

Oddział IPN w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają nauczycieli i uczniów na spotkania edukacyjne z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968 r. Zaplanowane są trzy terminy spotkań: 12, 13 i 14 marca 2018 r. Początek każdego o godz. 10, zakończenie o godz. 11. Wszystkie odbędą się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPNw Krakowie (aula, I piętro), przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie.


W programie:

-prelekcja dr Rafała Opulskiego z krakowskiego IPN,
-pokaz filmu „Strajk wpisany do indeksu. Marzec 1968 w Krakowie”.
W każdym pokazie może wziąć udział około 60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia pod adresem e-mail: lukasz.platek@ipn.gov.pl

Film „Strajk wpisany do indeksu. Marzec 1968 w Krakowie”

Opowiada o wydarzeniach sprzed 50 lat w sposób nieco inny niż większość tytułów opisujących PRL. Unika czystej publicystyki i suchej, faktograficznej informacji, na rzecz obserwacji świadków. Do udziału w projekcie zaproszono siedem osób, m.in. znanych uczestników wydarzeń marcowych: Ryszarda Terleckiego, Andrzeja Chwalbę i Jacka Smagowicza. Film opatrzony jest bogatą ikonografią z archiwów państwowych, zbiorów prywatnych, Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Interesujące jest także wykorzystanie unikatowych materiałów filmowych z archiwalnych wydań programów informacyjnych TVP z marca i kwietnia 1968 r. Konsultantem był dr hab. Julian Kwiek, autor książek o Marcu 1968 w Krakowie.

Więcej informacji o wydarzeniach marcowych w serwisie specjalnym IPN: marzec1968.pl

Podziel się tą informacją: