Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 4.03.2018 r. w Parku Jordana

W niedzielę 4 marca 2018 r. w Krakowie, podobnie jak w wielu miejscowościach w całej Polsce, odbyły się uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych. Stosunkowo młode święto państwowe, ma już w królewskim mieście swoje tradycje obchodów, corocznie kultywowane przez środowiska patriotyczne, władze państwowe i służby mundurowe.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. odprawioną przez metropolitę krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego w Katedrze Wawelskiej. Po zakończeniu nabożeństwa jego licznie zgromadzeni uczestnicy sformowali pochód, który w Marszu Pamięci w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym, wyruszył na krakowski Rynek, a następnie ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, skierował się do Parku im. dr. H. Jordana.

Uroczystości w Parku Jordana prowadziła Pani Małgorzata Janiec, będąca Prezesem Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Słowo Boże głosił Ojciec Jerzy Pająk, kapucyn, kapelan środowisk patriotycznych i niepodległościowych. Wśród wygłaszających okolicznościowe przemówienia znaleźli się m.in. Pan Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał zebranym okolicznościowy list Prezydenta Polski Andrzeja Dudy; Pan Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa; Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski oraz Pan dr hab. Filip Musiał Dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Obecni byli przedstawiciele instytucji państwowych, w tym m.in. Pani poseł Barbara Bubula oraz Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetniła obecność Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Strzelców, leśników, policjantów, harcerzy, przedstawicieli związków zawodowych a także społecznych organizacji niepodległościowych. Duże wrażenie na zgromadzonych Krakowianach i przybyłych z innych miejscowości gościach zrobiła konna grupa rekonstrukcji historycznej. Oddać hołd Niezłomnym przybyła też młodzież szkolna – m.in. uczniowie XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego wraz z Dyrektorem Panem Mariuszem Graniczką.

Na zakończenie uroczystości w Parku im. dr. H. Jordana liczne wieńce kwiatowe spoczęły pod popiersiami upamiętniającymi Żołnierzy Wyklętych (m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego „Witolda”, generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” oraz ks. Władysława Gurgacza „Sema”). Wśród zebranych dystrybuowano śpiewnik „Pieśni i piosenki Żołnierzy Wyklętych” wydany przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Małopolskim Centrum Edukacji „MEC”.

Tekst: Artur Jachna

Fotografie: Dorota Zajkowskij, Artur Jachna

Podziel się tą informacją: