Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1.03.2018 r. na Placu Inwalidów w Krakowie

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to święto państwowe obchodzone corocznie w dniu 1 marca. Data ta ma znaczenie symboliczne. Dnia 1 marca 1951 r. bowiem komuniści wykonali wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Po raz pierwszy wspomniane święto, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, obchodzone było uroczyście w 2011 r. – w sześćdziesiątą rocznicę egzekucji na wymienionych powyżej bohaterach walki z komunizmem.

W samo południe dnia 1 marca 2018 r. na krakowskim Placu Inwalidów, zebrali się tradycyjnie przedstawiciele środowisk kombatanckich i niepodległościowych. Przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji a także społeczności Krakowa. Uroczystości przy kamieniu węgielnym planowanego pomnika „Tym co stawiali opór komunizmowi” prowadziła Pani Małgorzata Janiec, będąca Prezesem Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zebrani połączyli się w Modlitwie Anioł Pański prowadzonej przez kapelana środowisk patriotycznych i niepodległościowych kapucyna Ojca Jerzego Pająka, a następnie w skupieniu wysłuchali przemówień wygłoszonych przez Pana Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskiego, Pana dra hab. Filipa Musiała Dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pana Krzysztofa Bzdyla Prezesa Stowarzyszenia Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989. Krótkie słowo wygłosił także znany krakowski działacz niepodległościowy, Pan dr Jerzy Bukowski. Zebrani upamiętnili Żołnierzy Niezłomnych złożeniem okolicznościowych wiązanek kwiatów a następnie odśpiewaniem pełnej wersji Hymnu RP a następnie udali się pod pobliską tablicę pamiątkową, umieszczoną na budynku gmachu przy Placu Inwalidów. W mrocznych latach stalinizmu mieściła się tam siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zebrani złożyli tam kwiaty oraz zapalili światełka pamięci.

Pomimo znacznego mrozu, na uroczystość przybyło około sto osób. Byli wśród nich kombatanci, weterani walk z komunizmem m.in. Panowie: mjr Stanisław Szuro, kpt. Janusz Kamocki oraz Adam Macedoński. Wśród zebranych dystrybuowano śpiewnik „Pieśni i piosenki Żołnierzy Wyklętych” wydany przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Małopolskim Centrum Edukacji „MEC”.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: