Konkurs “Zwycięski orle nasz leć” – IV edycja

IV edycja konkursu pt. „Zwycięski orle nasz leć”:W setną rocznicę Niepodległości Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanej przez Muzeum Armii Krajowej czwartej edycji konkursu artystyczno-historycznego pt. „Zwycięski orle nasz leć – w setną rocznicę Niepodległości”. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2018 roku.

Prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką, w minimalnym formacie A4 a maksymalnym A2, zaś formy przestrzenne nie powinny przekraczać wymiarów 20 cm x 30 cm x 40 cm. Prace powinny być należycie zabezpieczone aby nie uległy zniszczeniu w czasie transportu. Sugerujemy aby duże płaskie formaty były pakowane i przesyłane w płaszczyźnie poziomej – nie zwijane w rulon, gdyż później jest problem z ich prezentacją, a prace przestrzenne pakowane w pudełkach.

Prace prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub przynieść do siedziby Muzeum Armii Krajowej ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków na kopertach dostarczanych osobiście lub pocztą tradycyjną proszę dopisać: “IV konkurs”.

Rozstrzygniecie konkursu i prezentacja zwycięskich prac nastąpi na stronach internetowych muzeum AK: muzeum-ak.pl 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny światowej, nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane, jak co roku, w formie wystawy 27 września 2018 w siedzibie Muzeum.

Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Armii Krajowej.

Podziel się tą informacją: