Wykład o sądeckich kompaniach ZP „Błyskawica”. Przystanek Historia w Krakowie, 28 lutego

Zapraszamy do Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8) na wykład Marcina Kasprzyckiego poświęcony historii oddziałów partyzanckich, operujących na Sądecczyźnie w latach 1945-1947, które zostały podporządkowane Zgrupowaniu Partyzanckiemu „Błyskawica”. Początek o godz. 18.

Późną jesienią 1945 r. w wyniku podjętych przez aparat bezpieczeństwa działań represyjnych, w lasach znalazło się wielu partyzantów AK i BCh, którzy zmuszeni zostali do podjęcia nierównej walki z komunistami. Tak narodził się m.in. oddział partyzancki „Żandarmeria AK” (później posługujący się nazwą „Grom”), którym dowodził szeregowy żołnierz BCh Stanisław Piszczek ps. „Okrzeja”. W jego szeregach schronienie znaleźli żołnierze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK oraz młodzież, która uciekła do lasu przed poborem do „ludowego” wojska.

Wiosną 1946 r. w wyniku aresztowań partyzantów i ich współpracowników oraz w konsekwencji upadku autorytetu „Okrzei” wśród podkomendnych z „Gromu” wyodrębniły się trzy oddziały: „Zemsta”, „Grot” i „Huragan”. Ich dowódcy: „Żar”, „Śmiga” i „Zenit” nawiązali łączność z „Ogniem”, a po ich podporządkowaniu ZP „Błyskawica”, oddziały te operowały jako 7., 8. i 9. kompania zgrupowania. „Leśni”. W myśl odezw wydawanych przez „Ognia” likwidowali pepeerowców, ubowców i ich konfidentów oraz atakowali posterunki MO.

Wszyscy partyzanci ujawnili się w okresie amnestii, ogłoszonej przez komunistów w lutym 1947 r., po sfałszowanych wyborach do Sejmu.

Podziel się tą informacją: