Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Ignacego Kriegera

Ignacy Krieger, ok. 1885 r.

W 2017 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zainicjowało projekt wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci Ignacego Kriegera w ścianę kamienicy Bonerowskiej (Rynek Główny 39), gdzie przez ponad 60 lat mieściło się założone przezeń atelier fotograficzne.

W 2017 roku przypadała 200. rocznica urodzin wybitnego krakowskiego fotografa Ignacego Kriegera (1817-1889). Był on pierwszym artystą kamery fotograficznej, który fotografowanie miasta uczynił głównym tematem swojej pracy. Fotografował Kraków i jego zabytki, nowo powstające budynki, dokumentował folklor krakowski, dzieła sztuki. Swoje fotografie wykonywał w dużych nakładach i z powodzeniem sprzedawał. Stały się one pierwowzorem widokówek, tzw. „krajowidoków”. Zakład fotograficzny nieprzerwanie funkcjonował od 1864 do 1926 roku w kamienicy Bonerowskiej, na rogu Rynku Głównego i ulicy św. Jana. Po śmierci Ignacego atelier fotograficzne prowadził syn Natan i córka Amalia, którzy kontynuowali pracę swego ojca.

Ignacy Krieger był jednym z najbardziej cenionych fotografów krakowskich, a fotografowanie Krakowa przyniosło mu uznanie za życia i poczesne miejsce w historii fotografii polskiej. Nazwisko Kriegera stało się synonimem fotograficznych widoków Krakowa drugiej połowy XIX wieku. Fotografie były publikowane i wykorzystywane przez ówczesnych i obecnych badaczy dziejów miasta. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w swoich zbiorach posiada unikatowy, wielotysięczny zbiór klisz szklanych, pochodzących z atelier rodziny Kriegerów.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków oraz wyrażeniu zgody przez obecnego właściciela kamienicy uroczystość odsłonięcia tablicy odbędzie się 27 lutego 2018 roku o godz. 15.00, przy udziale Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michała Niezabitowskiego oraz właścicieli kamienicy.

Podziel się tą informacją: