Małopolski Turniej Debat Historycznych

Kilkanaście drużyn z kilkunastu szkół rywalizowało w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie.Turniej zorganizował krakowski oddział IPN we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.

Projekt połączył przyjemne z pożytecznym i stworzył licealistom okazję do dyskusji na historyczne tematy. W pierwszym dniu, 29 stycznia 2018 r., tezy turniejowe brzmiały: Sojusz z Anglią i Francja i był jedyną możliwością powstrzymania Hitlera;Pułkownik Kukliński nie zdradził ojczyzny;Po ofensywie Armii Czerwonej ze stycznia 1945 próby działania legalnej opozycji w Polsce ciągle miały sens. Po wielogodzinnych, burzliwych dyskusjach najlepsze okazały się: III Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa i V Liceum Ogólnokształcące z Krakowa. Następnego dnia, wedle reguł debaty oksfordzkiej, dyskutowano nad następującymi tezami: Polska nie wykorzystała zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej; Po pierwszych wyborach w III RP „Solidarność” powinna całkowicie zaprzestać działalności politycznej; Koncepcja Piłsudskiego oparcia się na Austro-Węgrzech dawała większe szanse wybicia się na niepodległość niż oparcie się na państwach Ententy. Zwyciężyły II LO z Tarnowa i III LO z Krakowa. One też spotkają się w regionalnym finale, 5 marca w Krakowie i zmierza się z III LO z Tarnowa i V LO z Krakowa.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest udział 15 drużyn z 14 małopolskich szkół średnich. Warto dodać, że małopolska edycja turnieju IPN jest drugą, co do wielkości spośród 11 organizowanych w całym kraju.

Podziel się tą informacją: