335. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej – uroczystości w Krakowie

W tym roku mija 335. rocznica zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. W piątek, 2 lutego, w Krakowie odbędzie się uroczysta inauguracja obchodów tej rocznicy, połączona z uczczeniem 342. rocznicy koronacji Jana III Sobieskiego.

Inauguracja obchodów 335. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej odbędzie się 2 lutego przed Kościołem Mariackim, skąd król Jan III Sobieski wyruszył z odsieczą Wiedniowi. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.30 na placu przed kościołem. Następnie orszak królewski koronacji Jana III Sobieskiego na króla Rzeczpospolitej przejdzie spod kościoła Mariackiego ulicami Floriańską i Basztową do Hotelu Europejskiego przy ul. Lubicz.

W nastrój tamtych dni wprowadzi uczestników inscenizacja w wykonaniu młodzieży z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz aktorów Teatru Starego w Krakowie. O godz. 17.00 rozpocznie się rekonstrukcja koronacji Jana III Sobieskiego na króla. O godz. 17.20 odbędzie się wykład prof. Piotra Franaszka z UJ „Jan Sobieski zostaje wybrany królem Polski podczas elekcji w dniu 21 maja 1674 roku”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów Uczczenia 335. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej oraz Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu.

W inauguracyjnym spotkaniu udział wezmą darczyńcy i sponsorzy pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu oraz organizacje polonijne i instytucje, które przystąpiły do Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 335 Wiktorii Wiedeńskiej. Honorowe przewodnictwo objął premier RP Mateusz Morawiecki.

21 maja 1674 roku Jan Sobieski został wybrany królem polskim. O wyborze na króla zadecydowało spektakularne zwycięstwo pod Chocimiem (11 listopada 1673 r.). Entuzjazm i radość z tego powodu oraz świadomość zażegnania zagrożenia spowodowały, że Sobieskiego uznana za najlepszego kandydata na króla. Tuż po akcie elekcji stany Rzeczpospolitej musiały rozstrzygnąć najpilniejsze kwestie. Wśród nich znalazła się konieczność odłożenia koronacji, co postulował sam monarcha. Zdecydowano się, aby koronację odłożyć a o terminie miał decydować Sobieski, konsultując się z senatorami. O zgodzie szlachty na odłożenie koronacji zadecydował fakt, że podczas sejmu nie orientowano się dokładnie w sytuacji wojennej. Król ponadto chciał podjąć niezwłocznie działania wojenne. Po zakończeniu kampanii 7 listopada 1675 r. podczas rady senatu w Czarnokozincach nad Zbruczem podjęto decyzję o zwołaniu sejmu koronacyjnego na dzień 4 lutego 1676 roku. Koronacji przeprowadzono 2 lutego we wspaniałej oprawie, a 3 lutego król przyjął hołd mieszczan krakowskich.

Podziel się tą informacją: