Zajęcia Lotnego Uniwersytetu w 2015 roku

Prowadzący: dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Liczba zrealizowanych wykładów: 62

Szkoły objęte programem:

 1. Zespół Szkół Spożywczych w Krakowie
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
 4. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

Prezentowana tematyka:

 • Jan Długosz
 • Jan III Sobieski
 • Danuta Siedzikówna ps. „Inka”
 • Gen. Stanisław Sosabowski

Omawiana problematyka:

Prezentowane postacie zostały wybrane z powodu ogromnego wpływu na dzieje państwa polskiego oraz ich bliskich związków z Krakowem.

W przypadku Jana Długosza zwrócono uwagę na jego edukację m. in. na Akademii Krakowskiej, przybliżono jego działalność jako: duchownego, historyka, geografa, dyplomaty, pedagoga oraz fundatora (był głównym fundatorem klasztoru i kościoła na Skałce. W 1471 r. sprowadził tutaj zakonników św. Pawła Pierwszego Pustelnika, czyli Paulinów). Zwrócono uwagę na dwa dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego książka (księga historyczna, ale także geograficzna) oraz Banderia Prutenorum (nakreślono również dzieje chorągwi krzyżackich do czasów współczesnych).

Postać Jana III Sobieskiego została zaprezentowana w sposób odbiegający od podstawy programowej.

Wykład podzielono na kilka samodzielnych kapsuł:

Edukacja Jana Sobieskiego:

 • nauka w Krakowie (szkoła nowodworska, Akademia Krakowska)
 • podróże edukacyjne po państwach europejskich.

Król jako mecenas:

 • nauki (Adam Adamandy Kochowski, Stanisław Solski, Jan Heweliusz),
 • malarstwa (Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni),
 • architektury (Marywil, Wilanów).

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” to jedna z najciekawszych postaci tzw. „Dziewcząt Wyklętych”. Mottem przewodnim prezentacji postaci są słowa bohaterki „zachowałam się jak trzeba”.

Wykład przedstawiono według poniższego schematu:

 • dzieciństwo
 • edukacja
 • działalność konspiracyjna
 • ostatnia misja
 • pobyt w więzieniu, brutalne przesłuchania, wyrok, zabójstwo
 • „pamięć” o Danucie Siedzikównej w czasach komunistycznych
 • „Inka” w kulturze masowej: teatr, muzyka – rap i poezja śpiewana
 • próba niszczenia pamięci o Danucie Siedzikównej.

W kolejnej prezentacji przedstawiono Stanisława Sosabowskiego – „niezłomnego” generała. Postać jednego z bohaterów II Wojny Światowej zaprezentowano następująco:

 • osoba generała w opiniach osób mu współczesnych
 • dzieciństwo – utrata ojca i tragiczna sytuacja materialna
 • edukacja
 • szlak bojowy w wojsku austro-węgierskim
 • działalność wojskowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego i dramaty w życiu prywatnym
 • kampania wrześniowa- bohaterska walka w obronie Warszawa
 • działalność emigracyjna we Francji i Wielkiej Brytanii
 • tworzenie Pierwszej Brygady Spadochronowej
 • operacja Market Garden- ilustracja fragmentami kronik wojennych i wspomnieniami gen. S. Sosabowskiego.
 • oskarżenie „niezłomnego” generała o przyczynienie się do klęski powyższej operacji
 • „zapomnienie” przez władze brytyjskie i polskie
 • udana próba przywrócenia pamięci o generale i pokazanie prawdy o operacji Market Garden przez władze i społeczeństwo holenderskie.
 • współczesna „pamięć” o generale Stanisławie Sosabowskim w niepodległej Polsce.

Metody pracy:

Metody aktywizujące:

 • wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Metody podające:

 • wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie.

Pomoce dydaktyczne:

Własne prezentacje multimedialne, w których wykorzystano:

 • Malarstwo: Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni, Jan Matejko
 • Literatura piękna: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski
 • Muzyka: Tadek Solo, „Inka” (płyta: „Niewygodna prawda” 2012), Andrzej Kołakowski – „Inka”.
 • Film: fragmenty kronik filmowych z okresu II wojny światowej
 • Materiały audio: fragmenty wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego
 • Archiwalne dokumenty: m. in. z Centralnego Archiwum Wojskowego
 • Mapy: Europa w XVII stulecia, mapa nieba – Tarcza Sobieskiego, plan operacji Market Garden, miejscowości: Iwano-Frankiwsk, Guszczewina.

Zobacz informację o zajęciach w 2014 r.”

Podziel się tą informacją: