Lotny Uniwersytet Historyczny edycja 2016

 

Prowadzący: dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Liczba zrealizowanych wykładów: 50

Szkoły objęte programem:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 2. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta
 4. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

W semestrze letnim (w roku szkolnym 2015/2016) od IV do VI 2016 – 50 lekcji

Prezentowana tematyka:

 1. Jan Długosz nie tylko kronikarz
 2. Stefan Czarniecki
 3. Jan III Sobieski- nieznany mecenas
 4. Janina Lewandowska
 5. Danuta Siedzikówna ps. „Inka”
 6. Witold Pilecki – żołnierz niezłomny
 7. Stanisław Sosabowski – niezłomny generał

Omawiana problematyka:
Prezentowane postacie zostały wybrane z powodu ogromnego wpływu na dzieje państwa polskiego oraz ich bliskich związków z Krakowem.
I. Jan Długosz:
W przypadku Jana Długosza zwrócono uwagę na:

 • edukację m. in. w Akademii Krakowskiej
 • przybliżono jego działalność jako:
  • duchownego
  • historyka
  • geografa
  • dyplomaty
  • pedagoga
  • fundatora (był głównym fundatorem klasztoru i kościoła na Skałce. W 1471 r. sprowadził tutaj zakonników św. Pawła Pierwszego Pustelnika, czyli Paulinów)
 • zwrócono uwagę na dwa dzieła:
  • Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego książka (księga historyczna, ale także geograficzna)
  • Banderia Prutenorum (nakreślono również dzieje chorągwi krzyżackich do czasów współczesnych)

II. Stefan Czarniecki:
Postać wybitnego wodza z epoki XVII stulecia przedstawiono według poniższego schematu:

 • Pochodzenie i dzieciństwo
 • Wykształcenie
 • Początki kariery wojskowej m. in. służba w oddziałach lisowczyków
 • Życie rodzinne
 • Kariera wojskowa – przede wszystkim powstanie B. Chmielnickiego i Potop
 • Problemy z uzyskaniem buławy hetmańskiej – wyjaśnienie słynnego powiedzenia: „Jam nie z soli ani roli, ale z tego, co mnie boli”
 • Okoliczności śmierci hetmana – legenda
 • Obecność w hymnie państwowym – wyjaśnienie „tajemnicy” trzeciej zwrotki

III. Jan III Sobieski:
Lekcję podzielono na kilka samodzielnych kapsuł:

 1. Edukacja Jana Sobieskiego:
  • nauka w Krakowie (szkoła nowodworska – przykłady pierwszych prac pisemnych, Akademia Krakowska)
  • podróże edukacyjne po państwach europejskich
 2. Król jako mecenas:
  • nauki (Adam Adamandy Kochowski, Stanisław Solski, Jan Heweliusz)
  • malarstwa (Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni)
  • architektury (Marywil, Wilanów)

IV. Janina Lewandowska:
Biografię jedynej kobiety zamordowanej przez Rosjan w Katyniu, znakomitej pilotki i skoczka spadochronowego zaprezentowano w następujący sposób:

 • dzieciństwo w Rosji
 • córka gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego
 • edukacja w Poznaniu
 • nieudana próba edukacji muzycznej
 • fascynująca pilotażem i skokami spadochronowymi
 • życie rodzinne
 • kampania wrześniowa
 • sowiecka niewola – działalność w obozie
 • śmierć w Katyniu
 • ekshumacja i niezwykła historii przechowywania przez kilkadziesiąt lat czaszki Janiny Lewandowskiej
 • pamięć zbiorowa:
  • film „Z nieba do nieba” reż. Zbigniew Kowalewski,
  • Narodowy Pomnik Katyński autorstwa Andrzeja Pityńskiego w Baltimore
  • Dęby katyńskie

V. Danuta Siedzikówna ps. „Inka”:
Danuta Siedzikówna ps. „Inka” to jedna z najciekawszych postaci tzw. „Dziewcząt Niezłomnych”. Mottem przewodnim prezentacji postaci były słowa bohaterki „zachowałam się jak trzeba”.
Lekcję przedstawiono według poniższego schematu:

 • dzieciństwo
 • edukacja
 • działalność konspiracyjna
 • ostatnia misja
 • pobyt w więzieniu, brutalne przesłuchania, wyrok, zabójstwo
 • „pamięć” o Danucie Siedzikównej w czasach komunistycznych
 • „Inka” w kulturze masowej: teatr, muzyka – rap i poezja śpiewana
 • próba niszczenia pamięci o Danucie Siedzikównej

VI. Witold Pilecki:
Niezwykłą postać rotmistrza Witolda Pileckiego zaprezentowano według poniższego schematu:

 • dzieciństwo
 • edukacja w Wilnie
 • działalność w harcerstwie
 • udział w wojnie polsko-bolszewickiej (dwukrotne odznaczenie Krzyżem Walecznych)
 • studia na Wydziale Rolnym oraz Wydziale Sztuk Pięknych
 • małżeństwo z Marią Ostrowską i narodziny dzieci Andrzeja i Zofii
 • walka w czasie kampanii wrześniowej
 • konspiracja
 • ochotnik do Auschwitz – tajne raporty
 • ucieczka i spotkanie z Tomaszem Serafińskim
 • udział w Powstaniu Warszawskim
 • działalność w podziemiu po zakończeniu wojny
 • aresztowanie, pokazowy proces, zabójstwo sądowe
 • rehabilitacja po 1990
 • pamięć o Rotmistrzu W. Pileckim
  • książki
  • komiks
  • muzyka
  • film
  • pomnik w Parku Jordana

VII. Stanisław Sosabowski:
W ostatniej prezentacji przedstawiono Stanisława Sosabowskiego – „niezłomnego” generała. Postać jednego z bohaterów II Wojny Światowej przedstawiono w następujący sposób:

 • osoba generała w opiniach osób mu współczesnych
 • dzieciństwo – utrata ojca i tragiczna sytuacja materialna
 • edukacja
 • szlak bojowy w wojsku austro-węgierskim
 • działalność wojskowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego i dramaty w życiu prywatnym
 • kampania wrześniowa – bohaterska walka w obronie Warszawy
 • działalność emigracyjna we Francji i Wielkiej Brytanii
 • tworzenie Pierwszej Brygady Spadochronowej
 • operacja Market Garden – ilustracja fragmentami kronik wojennych i wspomnieniami gen. S. Sosabowskiego
 • oskarżenie „niezłomnego” generała o przyczynienie się do klęski powyższej operacji
 • „zapomnienie” przez władze brytyjskie i polskie
 • udana próba przywrócenia pamięci o generale i pokazanie prawdy o operacji Market Garden przez władze i społeczeństwo holenderskie
 • współczesna „pamięć” o generale Stanisławie Sosabowskim w niepodległej Polsce

Metody pracy:
Metody aktywizujące:

 • wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Metody podające:

 • wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie.

Pomoce dydaktyczne:

Własne prezentacje multimedialne, w których wykorzystano:

 • Malarstwo: Jerzy Siemiginowski-Eleuter, Michał Anioł Palloni, Jan Matejko, Broder Matthisen, Walery Eljasz-Radzikowski, Franciszek Smuglewicz, Józef Brandt, Leopold Löffler
 • Miedzioryty: Cornelis Meyssens
 • Literatura piękna: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski
 • Muzyka: Tadek Solo, „Inka” oraz „Rotmistrz Witold Pilecki” (płyta: „Niewygodna prawda” 2012); Andrzej Kołakowski – „Inka”; Lech Makowiecki&ZAYAZD Ballada o Rotmistrzu Pileckim
 • Film: fragmenty kronik filmowych z okresu II wojny światowej; „Ogniem i mieczem, reż. Jerzy Hoffman; Epitafia katyńskie (pomysł cyklu- Maciej Dancewicz) – Janina Lewandowska; trailer filmu „Pilecki” reż. Mirosław Krzyszkowski
 • Materiały audio: fragmenty wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego
 • Archiwalne dokumenty: m. in. z Centralnego Archiwum Wojskowego
 • Mapy: Europa w XVII stulecia, mapa nieba – Tarcza Sobieskiego, plan operacji Market Garden, miejscowości: Iwano-Frankiwsk, Guszczewina, Czarnca koło Włoszczowej, Ołuniec, Charków

Zobacz informację o zajęciach w 2015 r.”

Podziel się tą informacją: