Spotkania filmowe dla młodzieży w ramach projektu „Bohaterowie naszej przeszłości”

Projekt „Bohaterowie naszej przeszłości” realizowany jest od 2009 r. z inicjatywy stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” i kontynuowany we współpracy z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana (w tym filią Ośrodek Edukacji Obywatelskiej) oraz dzięki wsparciu finansowemu Rady i Zarządu Dzielnicy I Kraków Stare Miasto. Szczególnie godne podkreślenia jest tutaj osobiste zaangażowanie Przewodniczącej Komisji Kultury w tejże Radzie, Pani Elżbiety Wyszyńskiej.

Fot. Wojciech Pasiowiec

Wspomniana inicjatywa realizowana jest w ramach programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Celem spotkań filmowych jest przypominanie młodym ludziom bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, o których pamięć jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków.

Fot. Wojciech Pasiowiec

W ramach projektu młodzież uczęszczająca do szkół krakowskich, położonych na terenie Dzielnicy I, od kilku lat uczestniczy w projekcjach filmowych połączonych z omówieniem postaci danego bohatera oraz dyskusji. Zebrani otrzymują również materiały edukacyjne, służące utrwaleniu nowo nabytych wiadomości historycznych. Cykl wspierany jest merytorycznie przez Panią redaktor Agnieszkę Malatyńską-Stankiewicz, której erudycyjne prelekcje znacząco wzbogacają program spotkań.

Fot. Artur Jachna

Pierwszym prezentowanym w ramach cyklu obrazem filmowym był „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. W kolejnych latach były to następujące filmy: „Generał Nil” wyreżyserowany przez Ryszarda Bugajskiego, „Korespondent Bryan” w reżyserii Eugeniusza Starky’ego, „Rowecki >>Grot<<” zrealizowany przez Stanisława Trzaskę, „Marian Rejewski (1905-1980)” w reżyserii Andrzeja Tomczaka oraz „Generał Stanisław Sosabowski” (scenariusz i reżyseria Edmund Zbigniew Szaniawski). Pod koniec listopada 2017 r. w kinie „Paradox”, emitowany był z kolei film dokumentalny pod tytułem „Polskie Termopile” w reżyserii Leszka Wiśniewskiego (2009). Spotkania zgromadziły uczniów następujących placówek edukacyjnych: XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa, Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta oraz Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Fot. Wojciech Pasiowiec

Fot. Artur Jachna

Tekst: Artur Jachna
Fotografie: Wojciech Pasiowiec, Artur Jachna

Podziel się tą informacją: