Muzeum Podgórza: budynek z pozwoleniem na użytkowanie

Zakończyły się zasadnicze prace remontowe zabytkowego budynku zajazdu Pod św. Benedyktem u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej. Zadanie realizowane jest na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Będzie tam działać Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, szósta Oś Priorytetowa „Dziedzictwo Regionalne”, Działanie 6.1 „Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Poddziałanie 6.1.1 „Ochrona i opieka nad zabytkami”.

Za nami bardzo ważny etap prac związanych z przywróceniem dawnej świetności jednemu z ważniejszych zabytkowych obiektów dzielnicy Podgórze. Chodzi o położony u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej budynek dawnego zajazdu pod św. Benedyktem, gdzie ma działać Muzeum Podgórza.

– W pierwszej połowie października zakończyliśmy kompleksowy remont budynku wraz z oficyną. Inwestycja została odebrana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – informuje Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM).

Prace remontowe trwały od połowy 2015 roku i podzielone były na dwa etapy. Pierwszy polegał na remoncie budynku głównego oraz adaptacji pomieszczeń na cele wystawienniczo-handlowe. Przebudowana została klatka schodowa pomiędzy piętrem a poddaszem oraz dobudowano szyb windowy do budynku głównego. Wykonano nową aranżację dziedzińca wewnętrznego, odremontowano mur otaczający posesję, a także przeprowadzono konserwację bramy wjazdowej od strony ul. Wielickiej wraz z fragmentem muru oraz tzw. mur wschodni na tyłach budynku.

W drugim etapie prac, wykonawca przebudował oficynę boczną po stronie północnej, a także wykonał łącznik z budynkiem głównym.

Koszt zakończonych obecnie prac to 9 174 405,25 zł brutto. Wykonawcą robót było wybrane w przetargu konsorcjum firm w składzie: AGA-Bauservice Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Zygmunt Murdza Zakład Remontowo Budowlany ,,MURDZA” i MURKRAK Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Muzeum Podgórza w budynku zajazdu pod św. Benedyktem powstaje według projektu autorstwa Autorskiej Pracowni Projektowej Jerzego Wowczaka.

Warto wiedzieć, że już wcześniej – w 2011 roku – na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych wykonano kompleksowy remont konstrukcji oraz pokrycia dachu, wraz z instalacją odgromową.

– W najbliższych dniach wyremontowany zajazd, gdzie mieścić się będzie Muzeum Podgórza przekażemy docelowemu użytkownikowi, czyli Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa – zapowiada Janina Pokrywa. ZIM rozpisał też przetargi na wyposażenie nowej placówki w urządzenia i sprzęt związany z działalnością kulturalną i ekspozycyjną. Szacuje się, że łączny koszt całego projektu, obejmujący zakończone niedawno prace budowlane, wykończeniowe oraz wyposażenie budynku muzeum wyniesie nieco ponad 14 milionów złotych.

Zajazd pod św. Benedyktem został wybudowany w okresie 1780-98, w stylu barokowo-rokokowym. Ten zabytkowy budynek jest bardzo ważnym punktem na historycznej mapie Krakowa. Był miejscem początku akcji wyzwalania Krakowa spod władzy zaborczej. 31 października 1918 roku grupa Polaków pod dowództwem ppor. Franciszka Pustelnika rozbroiła stacjonujących w koszarach austriackich żołnierzy. Był to jeden z pierwszych, krakowskich obiektów opanowanych przez Polaków podczas wydarzeń 1918 roku, które prowadziły do oswobodzenia Krakowa i w konsekwencji narodzin niepodległości Polski.

Podziel się tą informacją: