Salon książki krakowskiej: Rozważny i romantyczny. W 200 r. śmierci Tadeusza Kościuszki

24 paździenika o godz. 18.15 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus) na kolejne spotkanie z cyklu Salon Książki Krakowskiej, na którym zaprezentujemy Państwu katalog towarzyszący wystawie Rozważny i romantyczny. W 200 r. śmierci Tadeusza Kościuszki, którą można zwiedzić do 17 grudnia 2017 roku w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Wystawa prezentowana w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa wpisuje się w obchody Roku Kościuszkowskiego w Polsce i ma na celu uczczenie i przypomnienie postaci Tadeusza Kościuszki w dwusetną rocznicę jego śmierci. Ekspozycja pokazuje wybrane zagadnienia z jego życia i działalności. Jednak najważniejszym jej celem jest pokazanie Kościuszki na nowo, odkrycie go jako człowieka bliskiego współczesnemu, dla którego wolność była jak pisał „najsłodszym dobrem”.

Katalog jest uzupełnieniem wystawy oraz próbą odpowiedzi na postawione na niej pytanie, jak człowiek z odległej prowincji Rzeczpospolitej Obojga Narodów został patriotą, obywatelem świata, bohaterem narodu polskiego i amerykańskiego. Publikacja pokazuje Tadeusza Kościuszkę jako człowieka, żołnierza, wizjonera i męża stanu, ale uwzględniając jego ludzkie emocje, radości i dramaty.

Publikacja zawiera katalog obiektów prezentowanych na wystawie m.in. patent oficerski z 20 XII 1766 r., prywatne szachy Tadeusza Kościuszki czy fragment koszuli Naczelnika.
Podczas spotkania publikacja będzie sprzedawana z 50 % rabatem.

W spotkaniu wezmą udział:
-Piotr Hapanowicz (kurator wystawy, MHK)
-Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii UJ)
-Prof. dr hab. Michał Baczkowski (Instytut Historii UJ)
Spotkanie poprowadzi Marcin Baran

Wstęp wolny.

Podziel się tą informacją: