Kraków jak malowany – konkurs plastyczny dla dzieci

W listopadzie odbędzie się druga edycja Konkursu Krakowskiego dla uczniów pierwszych trzech klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Tegoroczny temat to „Dlaczego lubię Kraków? – miasto malowane oczami dziecka”. Zwycięzcy otrzymają okolicznościowe upominki, a najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej.

Konkurs jest organizowany z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, przy udziale Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa oraz Wydziału Edukacji UMK. Cel to propagowanie historii Krakowa oraz pogłębianie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym wśród dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe – rysunki, prace malarskie, kolaże w formacie A3 lub A4 – można składać w sekretariatach szkół. Do 17 listopada nastąpi rozstrzygnięcie pierwszego, szkolnego etapu konkursu. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu – maksymalnie pięć autorstwa uczniów z danej placówki – szkoła prześle do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa UMK. Zostaną one ocenione przez kapitułę konkursu, a wytypowanie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 15 grudnia.

Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu, a zwycięzcy otrzymają upominki. Najlepsze prace zostaną wystawione i będzie je można oglądać do lutego.

Wszystkie potrzebne informacje na stronie internetowej konkursu.

Podziel się tą informacją: