“Wywiad i kontrwywiad drugiej konspiracji” – spotkanie w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – Kraków, 21 czerwca 2017

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na ostatnie spotkanie przed wakacjami: “Wywiad i kontrwywiad drugiej konspiracji”. Gośćmi będą dr Wojciech Frazik oraz prof. Piotr Niwiński. Rozmowę poprowadzi Roman Graczyk.

21 czerwca 2017 r., „Przystanek Historia”, Kraków ul. Dunajewskiego 8 (róg Dunajewskiego i Garbarskiej), godz. 18.00.

To zjawisko stosunkowo mało znane w historii oporu Polaków wobec totalitarnej władzy, zaprowadzonej tu w 1944-1945 roku. Chodzi o pozyskiwanie i przetwarzanie informacji poufnych/ tajnych na temat aparatu państwa komunistycznego oraz przekazywanie ich na Zachód, do legalnych władz Państwa Polskiego.

Tych siatek było wiele: jedne wywodziły się ze struktur Polskiego Państwa Podziemnego, inne powstały już po likwidacji tych struktur. To, co je charakteryzowało, to powszechność: w zasadzie każdy działacz tej konspiracji miał za zadanie zbierać takie informacje. W efekcie rozeznanie co do organizacji struktur komunistycznych i co do planów komunistów było dosyć dobre.

Jakie były największe sukcesy wywiadowcze drugiej konspiracji? Czy praca analityczna nadążała za ilością spływających informacji? Jak skuteczne było rozpracowanie tych siatek wywiadowczych przez komunistyczny aparat represji? O tym chcemy rozmawiać w Przystanku Historia.

Podziel się tą informacją: