Uroczyste zakończenie V edycji projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku – Kraków, 13 czerwca 2017

Fot. IPN Kraków

13 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN “Przystanek Historia” w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie zakończenie V edycji projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Finalistów i ich opiekunów naukowych powitali: naczelnik OBEN IPN dr Wojciech Frazik oraz ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Wykład pt. “Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji niemieckiej we Lwowie 1941-1944” wygłosił dr Paweł Naleźniak z OBEN IPN w Krakowie. Prócz kilkudziesięciu wyróżnień przyznano 10 nagród, indywidualnych i zespołowych, w większości ex equo, łącznie 51 laureatom. Obok nagród i wyróżnień w postaci wartościowych albumów, książek historycznych i gier edukacyjnych, część finalistów otrzymała promesy indeksów studenckich UPJPII oraz zaproszenia na kresową wyprawę edukacyjną Śladami Operacji Polskiej NKWD 1937-1938.

Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” sprawowali dr Paweł Naleźniak i Anna Zechenter.

Lista_wyroznionych (PDF)

Podziel się tą informacją: