Obchody 154. rocznicy Powstania Styczniowego, Cmentarz Rakowicki – 20.01.2017

Fot. Wojciech Pasiowiec
Fot. Wojciech Pasiowiec

Miejskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie odbyły się 20 stycznia 2017 r. na Cmentarzu Rakowickim. Szczególnie licznie przybyła młodzież, uczniowie szkół Krakowa i najbliższych okolic, która uczciła pamięć Powstańców Styczniowych, czym czynnie upamiętniła zryw niepodległościowy sprzed 154 lat.

Uroczystość odbyła się tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych w orbicie kwatery Ra, gdzie pochowani są powstańcy listopadowi i styczniowi. Szkoły wystawiły blisko 20 pocztów sztandarowych, przybyło również dodatkowo kilkudziesięciu uczniów, w grupach pod opieką nauczycieli. Obecni byli przedstawiciele organów samorządowych i państwowych, kombatanci, seniorzy i inni goście. W sumie ok. 150 osób. Relację z uroczystości zamieściła TVP 3 Oddział Kraków w głównym wydaniu Kroniki

Na rozpoczęcie uroczystości trębacz Krakowskiej Orkiestry Wojskowej odegrał sygnał „Słuchajcie wszyscy”. Obchody, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadził Pan Dr Konrad Meus, krakowski historyk XIX wieku, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie. Przedstawił On zgromadzonym rys historyczny Powstania Styczniowego, nawiązując również do tematu Powstania Zabajkalskiego, będącego ostatnim akordem styczniowego zrywu niepodległościowego. Kolejnym tradycyjnym punktem programu uroczystości na Cmentarzu Rakowickim, była modlitwa zebranych pod przewodnictwem Ojca Jerzego Pająka ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Krakowie, kapelana środowisk patriotycznych i niepodległościowych.

Po modlitwie nastąpiła ceremonia składania kwiatów i zapalania zniczy, dla której tłem był podkład muzyczny w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Wojskowej. W składaniu kwiatów i zniczy wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:
•Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział Kraków Śródmieście;
•Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych;
•W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa;
•Przedstawiciel UMWM – Pan Grzegorz Lipiec, członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
•Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego – Pan Marcin Tatara, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych;
•W imieniu Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie – Pan Artur Jachna z filii Ośrodek Edukacji Obywatelskiej;
•Rada Krakowskich Seniorów;
•III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

Poległych Powstańców uczczono minutą ciszy, a po podziękowaniu zebranym za udział w uroczystości. Po odegraniu „Ciszy” przedstawiciele Centrum Młodzieży dystrybuowali wśród zebranych materiały edukacyjne, związane z Powstaniem Styczniowym oraz biało-czerwone chorągiewki, które młodzież umieszczała na mogiłach Powstańców.

Uroczystości odbyły się w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.
W obchodach uczestniczyła młodzież reprezentująca następujące szkoły:
•Szkoła Podstawowa w Skale;
•Gimnazjum w Skale;
•Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie;
•Szkoła Podstawowa nr 90 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie;
•Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach;
•Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Krakowie;
•Technikum Budowlane nr 1 z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie;
•Gimnazjum nr 22 w Krakowie;
•Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie;
•Gimnazjum nr 74 w Krakowie;
•Gimnazjum nr 82 w Krakowie;
•III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie;
•IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
•IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie;
•XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie;
•XXV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 12 w Krakowie– klasa mundurowa;
•Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie;
•Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie;
•Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie;
•Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie;
•Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie.

Organizatorzy:
•Prezydent Miasta Krakowa
•Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie
•Związek Inwalidów Wojennych RP
•Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tekst: Artur Jachna
Zdjęcia: Wojciech Pasiowiec

Podziel się tą informacją: