Wernisaż wystawy„Zamek Lubownia jako siedziba zastawu spiskiego”

http://www.mhk.pl/images/upload/wystawy/wystawy_czasowe/2016/lubownia/lubownia-wystawa.jpg
http://www.mhk.pl/images/upload/wystawy/wystawy_czasowe/2016/lubownia/lubownia-wystawa.jpg

26 października, o godz. 12.00 zapraszamy do sali Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory na wernisaż wystawy „Zamek Lubownia jako siedziba zastawu spiskiego”.

Wystawa będzie przedstawiać bardzo ważną epokę w dziejach Spisza – Zastaw spiski oraz zamek Lubownia jako siedzibę administracyjną zastawionej ziemi. Zastaw spiski to umowa zawarta dnia 8 listopada 1412 r. w Zagrzebiu między królem węgierskim i niemieckim Zygmuntem Luksemburskim, a królem Polski Władysławem Jagiełłą. Zastaw Lubowni, Podolińca, Gniazd oraz 13 miast spiskich stanowił zabezpieczenie zwrotu pożyczki, której Jagiełło udzielił Zygmuntowi. Pożyczona została kwota 37 000 kop groszy praskich, czyli ówcześnie około 7,5 ton czystego srebra. Pieniądze te pochodziły głównie z odszkodowań wojennych wypłaconych Polsce przez Krzyżaków. Pożyczka miała zostać zwrócona w tej samej wysokości i w tym samym miejscu, gdzie ją wypłacono – na węgierskim wówczas zamku w Niedzicy. Z zastawionych terytoriów utworzono starostwo spiskie z siedzibą w Zamku Lubowlańskim.

Podziel się tą informacją: