XIV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem zaczerpniętym z homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej na Błoniach podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku – Nasze dziedzictwo – Polska.Finaliści festiwalu zostaną zaproszeni do Warszawy na etap ogólnopolski! Udział w przeglądzie …

XIV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej Zobacz więcej

Spotkania z filmem „Generał Stanisław Sosabowski w ramach cyklu „Bohaterowie naszej przeszłości”

W dniu 24 października b.r. rozpoczęliśmy realizację tegorocznej edycji projektu „Bohaterowie naszej przeszłości”. Tenże cykl nieodpłatnych spotkań z filmem historycznym prowadzony jest w porozumieniu i dzięki wsparciu materialnemu Rady Dzielnicy I. Celem cyklu jest …

Spotkania z filmem „Generał Stanisław Sosabowski w ramach cyklu „Bohaterowie naszej przeszłości” Zobacz więcej