Poznaj zasoby Archiwum UJ – pokazy dla przewodników

Fot. Magiczny Kraków
Fot. Magiczny Kraków

Urząd Miasta Krakowa we współpracy oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza przewodników po Krakowie oraz pracowników informacji turystycznej i biur podróży na pokazy zasobów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu. Udział w pokazach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Pokazy odbędą się w następujących terminach: 21 października, 28 października, 7 listopada, 18 listopada, 25 listopada, 16 grudnia. Godziny do wyboru: I grupa 9.00-11.00, II grupa 11.00-13.00, III grupa 13.00-15.00. Pokazy odbędą się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Badań Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22, wejście od ul. Oleandry.

Program:

Część I – Oddział Akt Dawnych Archiwum UJ – 60 min.

1. Dwie fundacje Uniwersytetu Krakowskiego: w 1364 i 1400 r.

Los przywilejów fundacyjnych. Prezentacja zachowanych dokumentów do dziejów fundacji.

2. Ustrój i historia Uniwersytetu Krakowskiego w epoce staropolskiej (XV-XVIII w.)

3. Prezentacja zasobu:

– dokumenty pergaminowe

– rękopisy oprawne

– akta papierowe

– pieczęcie

– kartografia

– starodruki

4. Reforma Kołłątajowska uniwersytetu i jego przekształcenie w Szkołę Główną Koronną w 1780 r. Prezentacja zasobu z czasów Komisji Edukacji Narodowej.

Część II – Oddział Akt Nowych Archiwum UJ – 60 min.

1. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX-XX w.

2. Organizacja studiów, w tym dopuszczenie kobiet do studiów oraz kwestia żydowska. Wybrane przykłady.

3. Nauka i nauczanie w UJ na tle innych uniwersytetów w monarchii austriackiej, a później w niepodległej Polsce. Wybrane przykłady.

4. Prezentacja zasobu:

– akta papierowe, katalogi studenckie, indeksy, teczki profesorów

– spuścizny

– fotografie

– pieczęcie

5. Akta instytucji niemieckich z lat II wojny światowej.

6. Obecna działalność Archiwum UJ. Digitalizacja zbiorów. Projekt „Pamięć Uniwersytetu”.

Czas trwania pokazu 2 godziny.

Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia mailem na adres: marta.kapusta@um.krakow.pl. Udział w wykładzie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (liczebność grupy – 15 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podziel się tą informacją: