Sesja naukowa Florencja w Krakowie – tradycja i nowoczesność

http://www.mhk.pl/images/upload/wystawy/wystawy_czasowe/2016/Kleparz/sesja-kleparz.jpg
http://www.mhk.pl/images/upload/wystawy/wystawy_czasowe/2016/Kleparz/sesja-kleparz.jpg

22 października 2016 r. zapraszamy do sali Baltazara Fontany w Pałacu Krzysztofory na sesję naukową  Florencja w Krakowie – tradycja i nowoczesność towarzyszącą wystawie Miasto bez murów. W 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366-2016).

Zagadnienia zostaną przedstawione w dwóch blokach tematycznych. Podczas pierwszego podjęta zostanie problematyka związana z historyczną spuścizną dawnego Kleparza, jako samodzielnej gminy miejskiej. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki spowodowały rozwój, a które przyczyniły się do jej stagnacji. W drugim bloku zostaną przedstawione współczesne zagadnienia problemowe, związane z funkcjonowaniem Kleparza w ramach Dzielnicy I Stare Miasto oraz możliwość ich rozwiązania na przykładzie działalności instytucji samorządowych oraz inicjatyw społecznych.

10.00–10.10
Jacek Salwiński, z-ca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – powitanie gości

Blok I. Kleparz zapomniany – Kleparz przypominany
Prowadzenie: dr Grażyna Lichończak-Nurek, kurator Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

10.10–10.30
prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Kto rządził staropolskim Kleparzem?

10.30–10.50
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Wokół św. Floriana i św. Stanisława. Od kultu lokalnego do kultu państwowego

10.50–11.10
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska)
Rola fortyfikacji w rozwoju nowożytnego miasta na przykładzie Kleparza i Kazimierza

11.10–11.30
dr Michał Wiśniewski (Międzynarodowe Centrum Kultury)
Od samodzielnej gminy do dzielnicy miejskiej. Przemiany urbanistyczne dawnego Kleparza w porównaniu do innych dzielnic Krakowa na przełomie XIX i XX wieku

11.30–11.50
Dyskusja

11.50–12.20
Przerwa kawowa

Blok II. Kleparz naszych marzeń
Prowadzenie: Jacek Salwiński, z-ca Dyrekora ds. Naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

12.20–12.40
Michał Bochenek (Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów)
Otwieranie ogrodów dawnego Kleparza dla mieszkańców Krakowa na przykładzie ogrodu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów.

12.40–13.00
Jan Wiesław Nalepa (Spółka Kupiecka „Stary Kleparz” Sp. z o. o.)
Rozwój i zagrożenia funkcji handlowych Rynku Kleparskiego w XXI wieku

13.00–13.20
dr Leszek Zaraska (Stowarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja”)
Potencjał i ograniczenia współczesnego Kleparza

13.20–13.40
Dyskusja

W dniach 22 i 23 października w sklepie muzealnym oddziału Pałac Krzysztofory katalog wystawy Miasto bez murów. W 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366–2016) można będzie nabyć z rabatem 50%.

Podziel się tą informacją: