Centrum Młodzieży zaprasza na zajęcia z Historii Sztuki i Historii Zabytków Krakowa

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana zaprasza klasy szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do udziału w zajęciach z cyklu “Odkrywamy sztukę, odkrywamy Kraków” poświęconych poznawaniu historii, zabytków i ciekawych miejsc w Krakowie.

W programie zajęć są spacery po Krakowie oraz zajęcia w muzeach krakowskich. Czas trwania spotkań około 60 minut. Odpłatność 2 zł od osoby. W przypadku zajęć w muzeach uczestnicy pokrywają koszty biletów wstępu. Istnieje możliwość uzgodnienia dat i godzin spotkań.

Zgłoszenia: Anna Krzyżanowska-Zimny
tel. kom.: 600 578 863
e-mail: azimny@cmjordan.krakow.pl

Spotkania z historią i sztuką Krakowa przeznaczone są dla pasjonatów, miłośników Krakowa, ale też dla tych, dla których to miasto jest nieznane i chcieliby go odkryć.

Warsztaty w terenie, to sposobność nie tylko osobistego kontaktu z zabytkami Krakowa, a także poznania dawnej topografii miasta i jego historycznych początków, a teraz dzisiejszych dzielnic – Starego Miasta, Kazimierza, Podgórza i Kleparza.

Uczestnicy mają okazję poznać dzieła sztuki w muzeach, obiekty zabytkowe w terenie i obejrzeć wystawy czasowe. Tematy spotkań przybliżają historię i życie codzienne miasta, sztukę i życie artystyczne w Krakowie. Prezentują rolę Krakowa w dziejach Europy, biografie znanych i nieznanych krakowian, patronów krakowskich ulic i szkół. W ten sposób uczniowie mogą łatwiej zgłębić i zrozumieć dziedzictwo Krakowa. Uczniowie poszerzają na zajęciach wiadomości o sztuce, nabywają umiejętność rozpoznawania stylów w architekturze i malarstwie.

To także znakomita okazja poszerzenia horyzontów i uzupełnienia wiedzy potrzebnej w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, do matury, do egzaminów. To sposobność nabycia umiejętności dających w przyszłości możliwości pracy jako pilot wycieczek oraz przewodnik.

Centrum Młodzieży zaprasza także w każdą sobotę w godz. 10.00 – 13.00 na zajęcia w terenie. Harmonogram będzie zamieszczany na stronie: cmjordan.krakow.pl

Ponadto w planach na rok szkolny 2016/2017 jest dużo atrakcji, między innymi:

Wycieczki:

 • do Niepołomic, do Warszawy, do Tarnowa (Bochnia (kopalnia, Muzeum Okręgowe), zamek w Dębnie. Góry Świętokrzyskie, Kielce, Oblęgorek, Chęciny, Jaskinia Raj
 • Ciężkowice, Bobowa
 • Wiślica, Stopnica, Miechów, Proszowice
 • Nowy Sącz, Stary Sącz

Spacery tematyczne:

 • Szlak Wyspiańskiego
 • Szlak architektury Szyszko-Bohusza

Muzea:

 • Muzeum Farmacji
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Muzeum Witraży
 • Muzeum Historii Fotografii
 • Muzeum Geologiczne
 • Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki UJ
 • itp.
Podziel się tą informacją: