Żołnierze JW NIL uczcili patrona jednostki

23 lutego 2024 r. w Jednostce Wojskowej NIL w Krakowie odbył się uroczysty apel w przededniu 71. rocznicy śmierci patrona gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu odczytano rozkaz okolicznościowy, a zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Robert Kopacki wręczył dowódcy JW NIL płk. Piotrowi Gomule chorągiew Wojska Polskiego, którą poświęcił wcześniej ks. kan. płk dr Piotr Sroka, dziekan wojsk specjalnych.

Na zakończenie pod pomnikiem generała „Nila” złożono kwiaty. Podczas uroczystości krakowski IPN reprezentował zastępca dyrektora dr Michał Wenklar. Byli także obecni m.in. II wicewojewoda Ryszard Śmiałek oraz dyrektor Muzeum AK w Krakowie dr Jarosław Szarek.

Uroczystość w JW NIL w Krakowie. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Podziel się tą informacją: