Noc Cracovia Sacra – czekamy na propozycje anielskich inicjatyw

Do 15 marca można zgłaszać propozycje projektów do programu 17. Nocy Cracovia Sacra. Wydarzenie, które jak co roku odbędzie się 14 i 15 sierpnia, w tym roku zostanie zrealizowane pod hasłem: Aniołowie, Archaniołowie, Cherubiny, Serafiny.

Noc Cracovia Sacra stanowi wyjątkową okazję do prezentacji i zapoznania się z dziedzictwem sakralnym Krakowa i okolic. Prezentowany corocznie program Nocy Cracovia Sacra jest bogaty i zróżnicowany. Oprócz zwiedzania najpiękniejszych świątyń Krakowa i okolic, odkrywania kościelnych zabytków i dzieł sztuki, oferuje liczne wystawy, koncerty, czy spektakle o tematyce sakralnej. W przedsięwzięciu biorą udział krakowskie i podkrakowskie kościoły i klasztory.

Noc Cracovia Sacra co roku odbywa się 14 i 15 sierpnia. W tym roku zostanie zrealizowana pod hasłem: Aniołowie, Archaniołowie, Cherubiny, Serafiny. Aktualnie trwa etap zgłoszeń propozycji programowych do tegorocznej edycji. Zbiera je Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa – organizator przedsięwzięcia.

Propozycje, które można przekazywać do 15 marca, powinny zawierać: tytuł projektu, opis, propozycję miejsca realizacji, kalkulację kosztów, krótką informację o autorach, inicjatorach i realizatorach/wykonawcach, a także wskazanie podmiotu (osoba prawna), z którym – w przypadku ujęcia projektu w programie – zostanie zawarta umowa.

Propozycje można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK osobiście – w Kancelarii Magistratu (plac Wszystkich Świętych 3-4), pocztą na adres: ul. św. Krzyża 1, 31-028 Kraków z dopiskiem „NOC Cracovia Sacra  2024” (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową, na adres: kd.umk@um.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „NOC Cracovia Sacra 2024”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania propozycji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pod numerem tel.: 12 61 61 925.


Noc Cracovia Sacra to część cyklu Krakowskie Noce, którego ideą jest popularyzacja uczestnictwa w kulturze i zaproszenie do korzystania z atrakcyjnej oferty miasta. To jednocześnie promocja dziedzictwa i kultury Krakowa oraz jego potencjału twórczego. Projekt Krakowskie Noce składa się z siedmiu odsłon. Poza Nocą Cracovia Sacra organizowane są także: Noc Kin Studyjnych, Muzeów, Tańca, Teatrów, Jazzu oraz Poezji.

Szczegółowe informacje i programy poszczególnych odsłon publikowane są na stronie krakowskienoce.pl oraz na Facebooku i Instagramie. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przygotowuje poszczególne odsłony cyklu Krakowskie Noce we współpracy z instytucjami kultury i partnerami.

Fot. pexels.com

Podziel się tą informacją: