27 grudnia obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to święto, które upamiętnia  zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918–1919 i wypada w rocznicę jego wybuchu, to jest 27 grudnia.  Ustawa wprowadzająca święto była inicjatywą Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odpowiedzial  na głosy i prośby działaczy, instytucji oraz władz samorządowych z Wielkopolski. Pomysł ustanowienia święta przedstawiły: Muzeum Narodowe w Poznaniu,  Instytut Pamięci Narodowej oddział Poznań, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady Kórnickie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Hotel Bazar w czasie Powstania Wielkopolskiego 1918 r. domena publiczna 

Sejm przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe 1 października 2021 r.  a 28 października  poparł ją Senat.  W Poznaniu w budynku dawnego Hotelu Bazar, z okna którego przemawiał Ignacy Jan Paderewski, i w ten sposób zainicjował wybuch powstania,  Prezydent RP Andrzej Duda 23 listopada 2021 r.  podpisał tę ustawę. Powiedział wtedy między innymi. „Cieszę się ogromnie, że święto to od tego roku wpisze się na trwałe do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej” – mówił prezydent podczas podpisania ustawy. Jak wówczas podkreślił, “to jest pewien akt swoistej, dziejowej – może to bardzo wielkie słowo – ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu”.

Tekst ustawy brzmi:

USTAWA
z dnia 1 października 2021 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

W hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej – stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 27 grudnia ustanawia się Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Art. 2. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Dz.U. 2021 poz. 2156

Więcej na temat powstania można przeczytać na stronach Instytutu Pamięci Narodowej

https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec

oraz wysluchać wykładów, które powstały 2 lata temu na 103 . rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

https://www.youtube.com/watch?v=pGCW2QGGVYo&list=PLqh0OnxCcUeSfjOn52vWJm9R0W0nGHUCA&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=4di8ijC2OWc&list=PLqh0OnxCcUeSfjOn52vWJm9R0W0nGHUCA&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=14nPfS8jc6A&list=PLqh0OnxCcUeSfjOn52vWJm9R0W0nGHUCA&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=FUQgrUGiTfo&list=PLqh0OnxCcUeSfjOn52vWJm9R0W0nGHUCA&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=fDpmisPHuvU&list=PLqh0OnxCcUeSfjOn52vWJm9R0W0nGHUCA&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=FgIEO3KdCRY&list=PLqh0OnxCcUeSfjOn52vWJm9R0W0nGHUCA&index=6

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Jako ilustrację wyrózniającą zamieszczono fotografię: Powstańców wielkopolskich  w okopach, styczeń 1919 r, z: Adam Szelagowski “Wiek XX” Warszawa 1937, domena publiczna

Podziel się tą informacją: