78. rocznica śmierci Wincentego Witosa

31 października 2023 r., w rocznicę śmierci Wincentego Witosa, zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, któremu towarzyszył dr Michał Wenklar, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu, złożył kwiaty pod tablicą pamięci na budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów, w którym zmarł przywódca ludowców i jeden z ojców polskiej niepodległości.

Wincenty Witos zmarł 31 października 1945 r. Był przywódcą ruchu ludowego, liderem PSL „Piast”, trzykrotnym premierem w II RP, jednym z przywódców Centrolewu, więźniem brzeskim. Po wybuchu II wojny światowej, aresztowany przez Niemców, odmówił współpracy z władzami okupacyjnymi.

Fot. Janusz Ślęzak

Podziel się tą informacją: