Młodzi radni obradowali po raz pierwszy

Młodzieżowi radni Krakowa obradowali podczas pierwszej sesji XI kadencji. Ślubowanie złożyło 47 radnych.

Pierwszą sesję do czasu ukonstytuowania się nowej Młodzieżowej Rady Krakowa prowadził Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Młodzieżowi radni wybrali przewodniczącego MRK. Został nim Wojciech Zalewski, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. Można powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Krakowa powstała ponad politycznymi podziałami. O jej powstanie zabiegały bowiem radne: Agata Tatara, Barbara Nowak, Małgorzata Jantos oraz Marta Patena. Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, ówczesny przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Więcej na stronie Młodzieżowej Rady Krakowa.

Fot. Filip Radwański

Podziel się tą informacją: