Konkurs z nagrodami z wiedzy o dzikich zwierzętach

Fundacja Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o dzikich zwierzętach. Konkurs, z nagrodami rzeczowymi, potrwa do 13 października.

Uczestnicy w każdej grupie wiekowej odpowiadają na 10 pytań konkursowych. Konkurs wymaga samodzielnego poszukania odpowiedzi na zadane pytania, posiłkując się infografikami oraz artykułami dostępnymi na stronie Fundacji w dziale „Edukacja wirtualna”. Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie 10 pytań i prześlą odpowiedzi do piątku, 13 października, do godz. 24.00. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem wylosowanym uczestnikom (nagroda główna i dwie dodatkowe). Przy większej liczbie uczestników przewidziane są też nagrody pocieszenia.

Więcej informacji nt. konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji: Edukacja wirtualna.


Konkurs ma na celu wyłonienie uczestników z największą wiedzą nt. dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych. Głównym celem konkursu jest też zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników i wyczulenie na potrzebę dbałości o środowisko przyrodnicze, poprzez ochronę siedlisk występowania gatunków chronionych prawnie, z których część objęta jest unijnymi dyrektywami i żyje też na obszarach Natura 2000, które znajdują się m.in. w Krakowie. Równie istotne jest zachęcenie do niesienia pomocy dzikim zwierzętom, tj. uświadomienie uczestników konkursu, jak należy właściwie reagować w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wpływać na poprawę jakości środowiska przyrodniczego, w którym mieszkają.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Fot. Dzika Klinika

Podziel się tą informacją: