Uroczystość upamiętniająca działaczy WiN i PSL skazanych w procesie krakowskim

11 września 2023 r. w Krakowie na ul. Senackiej odbyła się uroczystość poświęcona działaczom Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, skazanym w tzw. procesie krakowskim 10 września 1947 r.

Wydarzenie rozpoczęło przemówienie dr. Michała Wenklara, zastępcy dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, który podkreślił:

W gmachu, przed którym stoimy, 76 lat temu odbył się tzw. proces krakowski, który był w istocie propagandową rozprawą z dwiema głównymi siłami, które w pojałtańskiej Polsce podjęły walkę o suwerenność i demokrację w Polsce.

Następnie głos zabrała Małgorzata Janiec, prezes Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy. O swoim ojcu Józefie Ostafinie wzruszająco opowiedziała córka – Jadwiga Ostafin Martyna. Po modlitwie poprowadzonej przez o. Jerzego Pająka, delegacje, wśród których był syn Stanisława Mierzwy, dr Wojciech Mierzwa, złożyły kwiaty pod tablicą.

Uroczystość zorganizowali Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy oraz Oddział IPN w Krakowie.

Fot. Żaneta Wierzgacz/IPN Kraków

Podziel się tą informacją: