Projekt „Uczeń – Obywatel” – edycja 2023/24

 

Dla kogo?

młodzież w wieku 14-18 lat

Opis zajęć:

Zajęcia warsztatowe mające na celu wzbogacenie i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Korzyści z zajęć dla uczestnika:

Uczestnik pozna strukturę samorządu lokalnego oraz zakres zadań i kompetencji poszczególnych jego organów. Ponadto dowie się, jakie urzędy są odpowiedzialne za poszczególne działania oraz określi swoją rolę w społeczności lokalnej.

Termin:

dokładny termin do uzgodnienia z pedagogiem szkolnym, radnym lub dyrektorem szkoły

Miejsce:

zajęcia prowadzone są w szkołach, Radach Dzielnic oraz w Magistracie

Kontakt:

Filia nr 1 Centrum Młodzieży – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

ul. Topolowa 22

e-mail: patriotycznykrakow@gmail.com

tel.: 12 259 49 37

www.patriotycznykrakow.pl

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj:

 

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: