Świętujemy 45-lecie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa

Trwają obchody 45. rocznicy wpisu centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w reprezentacyjnym miejscu na dawnej Drodze Królewskiej, pomiędzy Bramą Floriańską a Barbakanem została umieszczona okolicznościowa tablica upamiętniająca historyczny wpis. Tablicę z charakterystycznym emblematem światowego dziedzictwa można oglądać od dzisiaj. Obiekt w założeniu stanowi uzupełnienie oznakowania wpisu Krakowa na listę.

Wpis Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa – historia

Przypomnijmy – we wrześniu 1978 roku podczas swojego pierwszego posiedzenia Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o wpisaniu historycznego centrum Krakowa na listę miejsc o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa świata. Kraków wraz z pobliską Kopalnią Soli w Wieliczce był jednym z pierwszych 12 miejsc w tym prestiżowym zestawieniu. Co ważne i precedensowe, na listę wpisano nie pojedyncze obiekty, ale cały zespół miejski obejmujący Wawel, Stare Miasto, dawne przedmieście Stradom i miasto królewskie Kazimierz.

Historyczny wpis był ukoronowaniem wieloletnich starań środowiska polskich konserwatorów, zabiegających o uwagę polskiej i światowej opinii publicznej dla zabytków Krakowa niszczejących w wyniku polityki ówczesnych władz. Decyzja sprzed 45 lat uruchomiła niezwykłą społeczną energię i położyła podstawy pod istniejące do dziś programy rewaloryzacji zabytkowych obiektów. Miasto zmieniło się w tym czasie nie do poznania.

Tablica pod Barbakanem

Miejsce na tablicę upamiętniającą wpis zostało wybrane nieprzypadkowo. Teren pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską to główny, reprezentacyjny wjazd do Starego Miasta i ważny przystanek na historycznej Drodze Królewskiej łączącej Kleparz z Wawelem. Tablica przypominać będzie zasięg wpisu, dodatkowo podkreślając znaczenie, jakie ma dla Krakowa obecność na znanej na całym świecie liście.

Tablicę przygotował Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Zarządem Transportu Publicznego. Stanowi ona element wdrażanego w mieście Systemu Informacji Miejskiej.

Obchody rocznicy

Kraków świętuje 45. rocznicę wpisu od początku roku. Przy wjazdach do miasta stanęły nowe tablice witające w mieście światowego dziedzictwa, ruszył portal Kraków Heritage prezentujący kompleksowo fenomeny dziedzictwa miasta, a na różnych placach miasta (aktualnie Rynek Podgórski) można oglądać przekrojową wystawę „Skarby Krakowa” przygotowaną we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury.

Kulminacja obchodów nastąpi 7 i 8 września. Zaplanowano wówczas m.in. uroczystą sesję Rady Miasta i otwarcie wystawy o SKOZK w Muzeum Krakowa.

Emblemat światowego dziedzictwa

Emblemat światowego dziedzictwa został przyjęty w 1978 roku jako oficjalny znak Konwencji UNESCO w sprawie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Jego autorem jest belgijski artysta Michel Olyff.  Emblemat symbolizuje współzależność różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Centralny kwadrat jako forma stworzona przez człowieka wyobraża kulturę, a otaczający go okrąg – przyrodę, przy czym obie figury są ze sobą powiązane. Emblemat nawiązuje również do wartości uniwersalnych, o których jest mowa w Konwencji.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

Podziel się tą informacją: