Gala finałowa konkursu “Góry wspaniałe, góry bezpieczne”

W dniu dzisiejszym (10 maja) w sali kina “Paradox” znajdującej się w budynku Centrum Młodzieży im dr. H. Jordana przy ulicy Krupniczej 38 miała miejsce gala finałowa konkursu “Góry wspaniałe, góry bezpieczne”. Honorowy patronat nad galą objął TOPR oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Celem konkursu było zachęcenie uczestników do zainteresowania się tematyką gór, ich majestatem pięknem, ale i bezpieczeństwem podczas wędrówek, wspinania się czy podczas jazdy na nartach. Drugim celem konkursu było przybliżenie osoby gen. Mariusza Zaruskiego (1867-1941), człowieka gór i morza, współzałożyciela TOPR-u.

autorka Amelia Żurowska

Uczestnikami konkursu byli nauczyciele, którzy przygotowali prace konkursowe w postaci konspektów lekcyjnych oraz uczniowie, którzy rywalizowali w trzech kategoriach: praca literacka – wiersz, fotografia oraz praca plastyczna (w dowolnej technice)

W konkursie wzięło udział 59 uczestników z następujących krakowskich szkół:
SP z OI nr 3, SP nr 75, SP nr 89, SP z OI nr 98, SP nr 111, SP nr 156, V LO, XLII LO,
Publiczne LO Sióstr Prezentek oraz ze Społecznej SP im. Lady Sue Ryder z Niepołomic

Zdjęcie uczestników konkursu, fot. Katarzyna Kędra


Organizatorami konkursu były:  Stowarzyszenie Gra fal im. Mariusza Zaruskiego oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy !!!

Mariusz Jabłoński 

Podziel się tą informacją: