Archiwalna środa. Zawsze wierni Polsce. Absolwenci III Gimnazjum w Krakowie – Kraków, 17 maja 2023

Krakowski Oddział IPN zaprasza na spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Dunajewskiego 8 pt. „Zawsze wierni Polsce. Absolwenci III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (obecnie II Liceum Ogólnokształcące). Wokół jubileuszu 140-lecia powstania szkoły.”

We wrześniu tego roku przypada 140. rocznica założenia III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, obecnie II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Jest to jedno z najważniejszych miejsc na edukacyjnej mapie Polski, które ukształtowało wielu wybitnych i wyjątkowych synów Ojczyzny. Są to postacie znane z kart wielkiej historii, np.: Aleksander hrabia Skrzyński – premier rządu II Rzeczypospolitej, ministrowie, generałowie, liczni dyplomaci, jeszcze liczniejsi prawnicy, lekarze, artyści, sportowcy (z uczestnikami igrzysk olimpijskich na czele), duchowni i wielu innych. Należy wspomnieć o uczestnikach niemal wszystkich kampanii obu wojen światowej, zmagań o niepodległość i granice, Powstania Warszawskiego oraz o osobach należących do podziemia niepodległościowego po 1945 r. Niemal wszystkich wyróżniała służba dla Polski. Ceną, jaką przyszło im zapłacić za wierność Rzeczypospolitej, była często śmierć na polach bitew, w obozach zagłady czy innych miejscach kaźni, więzienia, represje.

Dr Marcin Spórna, historyk, wieloletni nauczyciel II LO, przedstawi stan badań nad historią szkoły. Spotkaniu będzie towarzyszyć bogato ilustrowana prezentacja multimedialna.

Spotkanie poprowadzi Michał Zajda z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Fot. NAC

Podziel się tą informacją: