2 maja – dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polonii i Polaków żyjących za granicą

Od 2004 r. każdego 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a od 2002 Dzień Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Oba te wspomnienia harmonizują ze sobą, albowiem wskazują na jedność narodu polskiego i odnoszą się do ponadtysiącletniej historii naszej państwowości. Co ciekawe o kolorystyce polskiej flagi pod względem prawnym, zadecydował dopiero Sejm ustawą z 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.  Wydaje się to zupełnie naturalne, gdyż ustawa ta była potrzebna po 123 latach niewoli i obecności Polaków w trzech odrębnych organizmach państwowych. Przed rozbiorami biel i czerwień była czymś zupełnie naturalnym i nie trzeba było jej uprawomocniać. 

Tradycja kolorów polskiej flagi sięga do czasów średniowiecza. Przykładem potwierdzającym to stwierdzenie może być kolorystyka białego orła i czerwonej tarczy, zamieszczonych na Szczerbcu. Biel orła i czerwień tarczy znalazły odzwierciedlenie w kolorystyce królewskiej chorągwi, a potem flagi państwowej.

Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich; fot. ze strony https://krakow.naszemiasto.pl/

Przykładem takiej chorągwi jest ta należąca do króla Władysława Jagiełły z wojny z zakonem krzyżackim (1409-1411) i bitwy grunwaldzkiej. Warto dodać, że wzmianki o  chorągwi królewskiej o takiej kolorystyce  pochodzą już z 137O z pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego.

Rekonstrukcja chorągwi Królestwa Polskiego, fot. ze strony http://www.24ikp.pl

Godłu, fladze i hymnowi RP należy się szacunek, gdyż są one utrwalonymi w dziejach znakami identyfikacyjnymi (tożsamościowym) narodu i państwa, a więc ludzi tworzących wspólnotę etyczną, kulturową oraz posiadających własne instytucje i struktury administracyjne.

Polonia (źródłowo to łacińskie określenie Polski) w szerszym znaczeniu to ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski, Mówiąc precyzyjnie Polonia, to osoby urodzone poza granicami Polski i które za składnik swojej osobistej tożsamości uznają polskość oraz czują więź z krajem przodków. Swoisty status posiadają Polacy na Kresach Wschodnich, ale i na południu na terenach Zaolzia i Spiszu będących ludnością zamieszkujące tereny tamtych państw od wieków.

Polonia w Chicago, fot. Peter Serocki, ze strony chicagowskiego Dziennika Związkowego, https://dziennikzwiazkowy.com/

Przyjmuje się, że poza granicami Rzeczpospolitej, Polaków i osób o polskich korzeniach żyje około 21 milionów, co z rodakami w kraju daje liczbę prawie 60 milionów osób przyznających się do polskości.

O Polonii można przeczytać na stronie

http://wspolnotapolska.org.pl/30lat/polonia_i_polacy.php

W dniu dzisiejszym odbył się w Krakowie coroczny przejazd na rolkach i hulajnogach “Dla Biało-Czerwonej” Organizatorem akcji jest Ośrodek Edukacji Obywatelskiej – filia Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Akcja ma na celu propagowanie przywiązania i szacunku do barw narodowych oraz promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy przejazdu

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: