Zbiórka fotografii związanych z krakowskim pożarnictwem

Muzeum Fotografii w Krakowie ogłasza zbiórkę fotografii związanych z krakowskim pożarnictwem z okazji 150-lecia działalności Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 kwietnia, w godz. 10.30-15.30 w MuFo przy ul. Józefitów 16.

Przekazane fotografie (ich wizerunki cyfrowe) powinny dotyczyć tylko i wyłącznie tematów związanych z krakowskim pożarnictwem. Mogą to być np. zdjęcia prywatne, dokumentacje akcji strażackich (np. akcje gaśnicze, akcje ratunkowe), zdjęcia okolicznościowe z wydarzeń i uroczystości związanych z funkcjonowaniem krakowskiej straży pożarnej oraz jej kadry pracowniczej, fotografie budynków itp.

Osoba przekazująca fotografie (ich wizerunki cyfrowe) musi mieć prawa do dysponowania fotografiami. Przyjmowane fizycznie odbitki do digitalizacji muszą być oryginalne. Reprodukcje oraz odbitki, które posiadają znaczne uszkodzenia, (uszkodzone w co najmniej 20%), i/lub są wyblakłe, nie będą przyjmowane.

Pełny Regulamin do zapoznania się znajduje się na stronie internetowej muzeum.

Sposób przekazania cyfrowego wizerunku

W przypadku chęci wzięcia udziału w akcji i przekazania wizerunku cyfrowego fotografii zapraszamy do odwiedzenia oddziału MuFo Józefitów w dniu 23 kwietnia i udania się wraz z przyniesionymi przez siebie odbitkami do Pracowni fotograficznej MuFo. Na miejscu Pracownicy Muzeum obejrzą obiekt, a następnie wykonają jego cyfrową reprodukcję. Oryginalna odbitka zostanie zwrócona darczyńcy. Z osobą przekazującą wizerunek cyfrowy fotografii podpisany zostanie stosowny dokument. Przekazanie cyfrowego wizerunku odbywa się na podstawie oświadczenia również dostępnego na stronie organizatora akcji. Muzeum zastrzega sobie możliwość selekcji ofert a w szczególności nieprzyjęcia ofert, które nie będą spełniać opisanych w regulaminie kryteriów. Wizerunki cyfrowe wszystkich przyjętych fotografii, zostaną przekazane Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Więcej szczegółów na stronie muzeum.

Fot. materiały MuFo

Podziel się tą informacją: