Przyszłość dawnego hotelu Cracovia

Modernistyczny budynek dawnego hotelu Cracovia wraz z działką stał się własnością Muzeum Narodowego w Krakowie 29 grudnia 2016 roku. W częściowo wpisanym do rejestru zabytków obiekcie powstanie Muzeum Architektury i Designu, a pomiędzy nim i Gmachem Głównym MNK – nowa przestrzeń publiczna. 18 kwietnia rozpoczął się dwuetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną  „Przebudowy dawnego hotelu Cracovia do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”.

– Kontekst urbanistyczny ma fundamentalną wartość dla szczególnego znaczenia dawnego hotelu Cracovia. Budynek jest położony na osi Stare Miasto – Kopiec Kościuszki, znajdującej się pod ochroną konserwatorską. To perspektywa o kluczowym znaczeniu dla symboliki miasta jako pomnika kultury narodowej. Ponadto działka, na której stoi dawny hotel Cracovia, jest częścią placu pomiędzy tymże hotelem a Muzeum Narodowym w Krakowie. Plac powstał w wyniku poszerzenia granic Krakowa w 1910 roku i według ówczesnych planów miał stać się monumentalnym i reprezentacyjnym forum miejskim, połączonym z sąsiednimi Błoniami, z widokiem na kopiec Kościuszki. Pozyskanie dawnego hotelu Cracovia i działki, na której stoi, pozwoli powrócić do tych planów i stworzyć w Krakowie nowe „forum kultury”, flankowane przez gmachy Muzeum Narodowego w Krakowie, które to forum ma szansę stać się nowym centrum życia kulturalnego Krakowa – mówi Dyrektor MNK prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Budynek dawnego hotelu Cracovia w przyszłości ma stać się nowym oddziałem muzeum poświęconym polskiemu designowi i architekturze XX i XXI wieku, dwóm dziedzinom kultury współczesnej, które nie były dotąd szerzej prezentowane w krajowym muzealnictwie. W budynku znajdą się zarówno przestrzenie wystawiennicze i magazynowe, przeznaczone do eksponowania dzieł z kolekcji muzeum i wystaw czasowych, jak i rozbudowana część przeznaczona na współpracę ze współczesnymi projektantami i producentami.

Gmach dawnego hotelu Cracovia, ze względu na swój bardzo zły stan techniczny, wymaga daleko idącej przebudowy i adaptacji, łącznie z częściową wymianą w zakresie na jaki pozwala wpis konserwatorski oraz z zachowaniem oryginalnej substancji. W efekcie powstanie budynek, zrealizowany według współczesnych technologii budowlanych, uwzględniających takie kwestie jak zużycie energii czy wpływ na środowisko, a w ten sposób siedziba nowego oddziału stanie są także przykładem najbardziej zaawansowanych rozwiązań stosowanych we współczesnej architekturze. Konsultacje w tej sprawie odbywały się z udziałem śp. Witolda Cęckiewicza – projektanta hotelu.

Muzeum Narodowe w Krakowie od pewnego czasu, systematycznie, buduje kolekcję, która trafi do Muzeum Architektury i Designu. Jest już gotowa koncepcja programowa stworzenia w Cracovii takiej instytucji, a od dnia 18 kwietnia startuje dwuetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu Cracovia do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”.

Fot. studio Pion

Podziel się tą informacją: