„Maszyneria teatru” – oprowadzania kuratorskie

Techniczne aspekty funkcjonowania teatru, mechanizm działania sceny i samego teatru – to główne tematy wystawy „Maszynerię teatru” w Domu pod Krzyżem na ul. Szpitalnej 21. Muzeum Krakowa zaprasza na oprowadzania kuratorskie po ekspozycji, które odbędą się 15 kwietnia, 13 maja i 3 czerwca. Początek zawsze o godz. 15.00.

Oprowadzania poprowadzą: Agnieszka Kowalska, Małgorzata Palka, Ewelina Radecka lub Joanna Zdebska-Schmidt. Udział w oprowadzaniu w cenie biletu wstępu na wystawę.

Wystawa podzielona jest na trzy główne, wzajemnie przenikające się części prezentujące mechanikę sceny, teatralne zawody oraz w szerokim zakresie administrację teatralną.

Przedstawiona została przede wszystkim historia teatru krakowskiego z XIX i początku XX wieku, gdyż to w tym okresie miały miejsce kluczowe zmiany techniczno-organizacyjne. Okres drugiej połowy XX wieku i początek XXI wieku, gdy przemiany dokonywały się znacznie wolniej i miały charakter raczej ewolucji niż rewolucji zostanie przedstawiony jako swoisty punkt odniesienia.

Narracja rozpoczyna się w roku 1843, kiedy miasto Kraków stało się właścicielem budynku teatru. Na przykładach przedstawione zostały wybrane, przełomowe zmiany technologiczne, a także zawody teatralne, które w tym okresie zaczęły stopniowo zanikać lub przekształcać się w funkcjonujące do dziś profesje. Podstawowe przemiany w ukazane zostały na osi czasu i opisane na tablicach informacyjnych.

Mimo że część przestrzeni wystawienniczych w zamyśle naśladuje wnętrza teatralne, organizatorzy nie chcieli odwzorowywać żadnego konkretnego teatru – jest to jedynie zabieg plastyczny/stylistyczny. Opowieść koncentruje się na historii Starego Teatru oraz Teatru Miejskiego (dziś noszącego imię Juliusza Słowackiego). Biorąc jednak pod uwagę uniwersalność pewnych rozwiązań technologicznych, tam gdzie to niezbędne, muzealnicy posługują się eksponatami z danego okresu związanymi z innymi teatrami.

Szczegóły na stronie internetowej muzeumkrakowa.pl.

Fot. Muzeum Krakowa / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: