„Przerwana historia”. Wystawa IPN na 80. rocznicę likwidacji krakowskiego getta

Do 21 kwietnia 2023 r. na pl. Bohaterów Getta w Krakowie można oglądać wystawę „Przerwana historia. Losy krakowskich Żydów w czasie II wojny światowej”, przygotowaną przez Oddział IPN w Krakowie. Ekspozycję zobaczyli uczestnicy Marszu Pamięci, który 12 marca, w przeddzień 80. rocznicy rozpoczęcia przez Niemców likwidacji krakowskiego getta, przeszedł na teren dawnego KL Plaszow.

Ponad pół tysiąca osób – mieszkańców Krakowa, przedstawicieli środowiska żydowskiego oraz władz lokalnych, przeszło z pl. Bohaterów Getta pod pomnik pomordowanych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow. W trakcie marszu uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicami na placu, przy ocalałym fragmencie muru getta i pod pomnikiem pomordowanych w Płaszowie. Krakowscy licealiści czytali fragmenty wspomnień ocalałych.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr hab Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału. Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej rozdali kilkaset egzemplarzy popularnonaukowej broszury/mapy getta, autorstwa Jerzego Sokołowskiego oraz Michała Zajdy, która została przygotowana specjalnie na tę uroczystość. Pomaga ona w odnalezieniu śladów getta we współczesnym Krakowie oraz przedstawia pokrótce jego historię. Michał Zajda z Archiwum IPN w Krakowie jest także autorem wystawy na pl. Bohaterów Getta. Zarówno wystawa jak i publikacja zostały przygotowane w języku polskim i angielskim.

13-14 marca 1943 r. Niemcy zlikwidowali krakowskie getto, które utworzyli dwa lata wcześniej w Podgórzu. Okupanci zamknęli w nim około 20 tys. polskich Żydów. W trakcie Akcji Reinhardt w 1942 r. w krakowskim getcie zamordowano około tysiąca osób, a do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono 14 tys. W marcu 1943 r. akcją likwidacji getta kierował niemiecki zbrodniarz Wilhelm Haase. 8 tys. Żydów zapędzono do obozu w Płaszowie, około 3 tys. wysłano do KL Auschwitz. Liczba ofiar zabitych na terenie getta mogła sięgnąć nawet 2,5 tys.

Tekst: IPN Kraków/Fot: Żaneta Wierzgacz IPN Kraków

Podziel się tą informacją: