70. rocznica śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

 

24 lutego 2023 r., w 70. rocznicę śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w Warszawie i w Krakowie uczczono pamięć legendarnego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Fot. Artur Jachna


Pochodzący z Krakowa, August E. Fieldorf był najwyższym rangą oficerem AK, uśmierconym w wyniku mordu sądowego w okresie stalinowskim. Komunistyczni oprawcy powiesili go 70 lat temu, 24 lutego 1953 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie.

Fot. Artur Jachna


Przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, wojskowych oraz organizacji kombatanckich i niepodległościowych, zebrali się 24 II 2023 r., aby upamiętnić Generała „Nila” obok miejsca, w którym przyszedł na świat.

Fot. Artur Jachna


Po okolicznościowych przemówieniach i modlitwie poprowadzonej przez zmówił o. Jerzy Pająk, kapelan Związku Żołnierzy AK i środowisk kombatanckich, nastąpiło złożenie wiązanek kwiatowych i zapalenie zniczy, pod tablicą pamięci gen. Fieldorfa, umieszczoną na budynku przy ul. Lubicz 32 w Krakowie.

Fot. Artur Jachna


Hołd generałowi Augustowi Emilowi Fieldorfowi oddali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Uczniem tej szkoły był gen. Nil

Fot. Artur Jachna


Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w gmachu Szkoły Podstawowej nr 3 mieszczącej się przy ul. Topolowej 22 w Krakowie. 

Fot.  Janusz Ślęzak


Na korytarzu I pięta budynku, ulokowana jest tablica autorstwa Kazimierza Adamskiego, przedstawia młodego Fieldorfa, jako żołnierza Legionów Polskich oraz skrótowy życiorys Bohatera. Została ona odsłonięta podczas uroczystego spotkania, które zgromadziło młodzież szkolną i kombatantów w dniu 15 czerwca 2018 r. Właśnie pod tą tablicą złożono kolejne wiązanki kwiatów, aby następnie zgromadzić uczestników uroczystości w auli szkolnej.

Fot. Janusz Ślęzak


Młodzież szkolna wystąpiła w przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli patriotycznym programie słowo-muzycznym. Po programie głos zabrał Pan Michał Wenklar wicedyrektor krakowskiego IPN-u, który przedstawił dzieje generała “Nila” na tle  sytuacji wojny oraz wprowadzania w Polsce komunizmu.

Fot. Janusz Ślęzak


Po wystąpieniu Pana Michała Wenklara na scenie uhonorowano też uczniów, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym Dzielnicy II Grzegórzki, poświęconym osobie gen. Augusta Emila Fieldorfa.

Jedna z nagrodzonych prac, aut. Yevheniia Shymanska


W konkursie wzięło udział 37 uczestników, głównie uczniów SP 3 z oddziałami integracyjnymi, ale również ze SP 38 i SP 39 a także spoza dzielnicy Przedszkole nr 119. Patronat nad konkursem objęła Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki , Pani Małgorzata Ciemięga.

Tekst Artur Jachna

Podziel się tą informacją: