Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”. Prace przyjmujemy do 24 marca 2023

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym, dwuetapowym konkursie plastycznym „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” (III edycja międzynarodowa 2022/2023).

Zadanie polega na wykonaniu komiksu w języku polskim, przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 do 1990 r.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8-10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Komiksy będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–20 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą z dopiskiem: „Komiks” na kopercie. Są konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Nie należy dołączać nośników z zeskanowanym komiksem. Oceniane będą tylko dzieła oryginale; skany, kopie itp. nie będą brane pod uwagę.

Komiksy należy nadsyłać do odpowiednich oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (OBEN IPN), zgodnie z przynależnością terytorialną szkoły, do której uczęszcza/uczęszczają autor/autorzy komiksów. Komisja konkursowa powołana w centrali wybierze spośród prac komisyjnie wybranych i nadesłanych do centrali przez oddziały oraz spośród przysłanych zza granicy, 30 najlepszych i nagrodzi je materiałami plastycznymi dla artystów.

Prace konkursowe autorów z Polski prosimy przesyłać do oddziałów, a zza granicy do centrali IPN, do 24 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. J. Kurtyki 1
02-676 Warszawa
„Komiks”

Ogłoszenie wyników i informacja o wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udzielają koordynatorzy:

PLIKI DO POBRANIA

Podziel się tą informacją: