Finał projektu „Szlak nowohuckich neonów”

21 stycznia o godz. 18.00 Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie zaprasza na premierę publikacji „Przewodnik po neonach Nowej Huty” oraz fontu „Samosia”, inspirowanego nowohuckimi neonami. Wydarzenie będzie także okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu. Gośćmi spotkania będą autorzy i autorki przewodnika: Paweł Bochenek, Joanna Suchowiak-Horzemski, Agnieszka Konior, Anna Zabdyrska, Jarosław Klaś i Monika Kozioł.

Projekt „Szlak nowohuckich neonów”, którego celem było przypomnienie neonowego dziedzictwa Nowej Huty, był realizowany od wiosny 2022 roku. Zainaugurowała go kwerenda, w efekcie której powstała lista (obejmująca prawie 200 pozycji) neonów istniejących w Nowej Hucie. Na tej podstawie opracowano i wytyczono szlak z bardziej szczegółowymi opisami wybranych obiektów, który jest zachętą do pogłębionego eksplorowania dzielnicy. W ramach projektu przeprowadzono również zogniskowany wywiad grupowy z mieszkańcami i aktywistami nt. przyszłości neonowego dziedzictwa, trzy spacery po nowohuckich neonach oraz warsztaty projektowania neonów dla dzieci i dorosłych. Opracowano także krój pisma „Samosia” odwołujący się do liternictwa nowohuckich neonów.

Fot. materiały prasowe

Efekty tych działań podsumowuje „Przewodnik po neonach Nowej Huty” w wersji drukowanej i online.

„W zamyśle autorów i redaktorów publikacji ma ona dwojaki charakter. Po pierwsze jest to przewodnik w tradycyjnym rozumieniu, dzięki któremu możemy przemierzać Nową Hutę neonowym szlakiem, napotykając po drodze artefakty historycznych neonów, neonowe »duchy« już nieistniejących reklam, współczesne rekonstrukcje oraz nowe neony. Po drugie to przewodnik pozwalający odnaleźć się w mrokach neonowej historii, której blask nieco przygasł” – napisali we wstępie Monika Kozioł oraz dr Jarosław Klaś.

W pierwszej części publikacji Joanna Suchowiak-Horzemski opisuje proces tworzenia neonów, dodatkowo tłumacząc najważniejsze terminy z nimi związane. W kolejnej wraz z Pawłem Bochenkiem udaje się na neonowy spacer po Nowej Hucie, wskazując najciekawsze miejsca, na trasie od os. Na Skarpie przez pl. Centralny, al. Róż, os. Teatralne po os. Kazimierzowskie. Następnie autorzy prezentują wyniki przeprowadzonej kwerendy w zestawieniu tabelarycznym, zawierającym prawie 200 pozycji. W dalszej części Anna Zabdyrska koncentruje się na współczesnej recepcji neonowego dziedzictwa w Nowej Hucie. Z kolei Agnieszka Konior podsumowuje wywiad grupowy, jaki przeprowadziła z grupą nowohucian na temat szans i zagrożeń, wobec których stoi neonowe dziedzictwo Nowej Huty. Książkę zamyka wyjście w przyszłość: prezentacja fontu inspirowanego neonami Nowej Huty autorstwa Dominiki Langosz. Przewodnik ilustrują zdjęcia archiwalne oraz współczesne.

W trakcie wydarzenia będzie można nabyć „Przewodnik po neonach Nowej Huty” w promocyjnej cenie.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje: www.okn.edu.pl

Podziel się tą informacją: